Welcome to Sakkoulas Publications S.A. new site. | For a full list of our international editions please visit the "Products by category" link and choose international editions.

10/4-31/5 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις», που υλοποιείται από τη Νομική Σχολή ΑΠΘ και το Τμήμα Νομικής του Παν. Λευκωσίας, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ

Η Νομική Σχολή του ΑΠΘ και το Τμήμα Νομικής του Παν. Λευκωσίας ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 προτίθενται να λειτουργήσουν το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο: «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις», που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MΔΕ) σε δύο κατευθύνσεις: Α) Ποινικό δίκαιο των εξαρτήσεων και Β) Νομική και Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων ελληνικών ή κυπριακών ΑΕΙ ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Τα πρώτα 2 εξάμηνα πραγματοποιείται η διδασκαλία των μαθημάτων, ενώ το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διδάσκονται μόνο Σαββατοκύριακα (6 Σαββατοκύριακα ανά εξάμηνο).

Δύναται να λειτουργήσουν ταυτόχρονα τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία.

 

Προβλέπεται οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος, συνολικού ύψους 4.000 ευρώ.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:

1. Δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΔΠΜΣ (στο ειδικό έντυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://addictions.law.auth.gr).

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ, ή, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων άλλης χώρας, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου.

 

Τα παραπάνω υποβάλλονται από τις 10 Απριλίου 2018 ως και τις 31 Μαΐου 2018, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου, στη θυρίδα της Γραμματείας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ κατά τις ώρες 11:30 - 13:00, ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις». Δηλώσεις μπορούν να υποβάλουν και όσοι δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου, ενώ είναι δικαιούχοι, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά βεβαίωση περάτωσης σπουδών, με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.

 

Πατήστε εδώ για το αναλυτικό κείμενο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος


<< return

Advance search
Book Offers

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Shopping cart
My wishlist

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook