sakkoulas-online.gr

alt

 
ΠροσφορέςΕΡΝΟΜΑΚ - Ερμηνεία - Νομολογία Αστικού Κώδικα - 10τομη Ερμηνεία
Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα - 4η έκδοση, Συμπλήρωμα και 4 επιπλέον βιβλία Δωρεάν!
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.: Ν. 2696/1999) έκδοση 2009 & Συμπλήρωμα
Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων - Γ' έκδοση
Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου - Γ' έκδοση
Πρόσφατες κυκλοφορίες
Πτωχευτικό δίκαιο - 10η έκδοση
μετά τους Ν. 4446/2016 και 4472/2017
Συγγραφέας: Κοτσίρης Λάμπρος Ε.
Η παρούσα έκδοση ακολουθεί τη νομοθετική βούληση όπως διατυπώθηκε στο ν. 4446/2016, με τον οποίο γίνεται νέα παρέμβαση σε διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, λόγω έντασης της οικονομικής κρίσης, με σκοπό να περιοριστούν ή ανακοπούν οι συνέπειες της κρίσης χρέους με τις επιπτώσεις της σε ανθρώπους, επιχειρήσεις και την απασχόληση. Εξάλλου με τις διατά...
Τιμή: €75,00
-


Εμβολιασμοί και προστασία της δημόσιας υγείας: ιατρική, νομική και κοινωνική διάσταση
Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καΐάφα-Γκμπάντι, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου. [Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής - τ. 26].
Συγγραφέας: Κόπτσης Αλέξανδρος, Κοτζάμπαση Αθηνά, Μολλάκη Βασιλική, Νικολαΐδης Παύλος
Το δίλημμα που θέτει η αμφισβήτηση των εμβολίων στην Πολιτεία είναι εάν θα έπρεπε ή όχι να προβλέπει ως υποχρεωτικό τον εμβολιασμό του πληθυσμού για την κάλυψή του από τις σοβαρότερες μεταδοτικές ασθένειες. Η λύση στο πρόβλημα αυτό δεν είναι εύκολη και δεν μπορεί να δοθεί με την απλή προσφυγή στην αρχή της αυτονομίας. Και αυτό, όχι μόνο επειδή ο εμ...
Τιμή: €10,00
-


Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο - Γ' έκδοση
Βασικές έννοιες
Συγγραφέας: Κωνσταντινίδης Άγγελος Ι.
Η νέα Γ’ έκδοση του έργου είναι πλήρως ενημερωμένη με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΠΔ, τη νεότερη νομολογία και τις πρόσφατες θέσεις στη θεωρία. Στο παρόν αναλύονται με ευσύνοπτο τρόπο, σε έξι μέρη, οι βασικές έννοιες του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου: τα όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, η προδικασία, η κύρια διαδικασία, τα ένδικα ...
Τιμή: €65,00
-


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου - (Συνδρομή έτους φυσικά πρόσωπα)
Νομοθεσία - Νομολογία - Θεωρία. Συντακτική επιτροπή: Σπ. Καραλής, Ευ. Κουτούπα, Κ. Ρέμελης, Σ. Λύτρας, Γ. Σιούτη, Σπ. Φλογαΐτης
Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό
Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή. Στο τεύχος 2/2017 που κυκλοφορεί: Η αρχή της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το φαινόμενο της κακής νομοθέ...
Τιμή: €100,00
-


Δικαιώματα του Ανθρώπου - (Συνδρομή έτους φυσικά πρόσωπα)
Τριμηνιαία επιθεώρηση Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων
Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό
Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2017: Ι. Μελέτες           ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Συγκριτικό δίκαιο και διάλογος νομολογιών κατά την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δ. Ν. ΤΟΜΑΡΑΣ                Περιορισμοί της εθνικής κυριαρχίας απορρέοντες από την συμμετοχή της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ΑΝΤΩΝΗΣ...
Τιμή: €75,00
-


Η αρχή της αλληλεγγύης στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έννοια, πεδίο εφαρμογής και νομική φύση. Σειρά δημοσιευμάτων Έδρας Jean Monnet
Συγγραφέας: Χρυσομάλλης Μιχάλης Δ.
Η αντιμετώπιση της κρίσης χρέους Κρατών-μελών της Ευρωζώνης, η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης αλλά και η απάντηση της Ένωσης στα πρόσφατα τρομοκρατικα κτυπήματα έφεραν στο επίκεντρο του πολιτικού και νομικού διαλόγου την αρχή της αλληλεγγύης και την θέση, που αυτή κατέχει στην διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης γενικότερα και στην ενωσιακή έν...
Τιμή: €20,00
-


Η αρχή της διαθέσεως στην αναγκαστική εκτέλεση
Συγγραφέας: Μπότσαρης Κωνσταντίνος Σ.
Το παρόν έργο, μετά από σύντομη ιστορική και συγκριτική επισκόπηση, αναλύει την προέλευση και την κατεύθυνση των θεμελιωδών αρχών της πολιτικής δίκης. Περαιτέρω ερευνάται ο σκοπός της δίκης ως παράγων ρυθμιστικός των θεμελιωδών αρχών στην εκτελεστική διαδικασία, το ζήτημα των ορίων της εξουσίας του επισπεύδοντος ως προς την έναρξη της αναγκαστικής ...
Τιμή: €32,00
-


Ειδικές διαδικασίες
στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν. 4335/2015
Συγγραφέας: Μακρίδου Καλλιόπη
O ν. 4335/2015 άλλαξε ριζικά τη δομή των ειδικών διαδικασιών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τις οποίες μάλιστα τροποποίησε σε βασικά τους σημεία. Στο προκείμενο έργο παρουσιάζονται συστηματικά οι ειδικές διαδικασίες υπό τη νέα τους μορφή. Σε ιδιαίτερα κεφάλαια αναλύονται τόσο οι κοινές θεμελιώδεις διατάξεις τους, όσο και οι τρείς ευρύτερες κατηγ...
Τιμή: €34,00
-


 
Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook