Εκδηλώσεις

17/2 - ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΠΘ «Κτηµατολόγιο: Νοµικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές ∆ιαστάσεις», Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσσαλονίκης: Ημερίδα: Δάση, Δασικοί Χάρτες, Δασολόγιο & Κτηματολόγιο

Το ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ

 «Κτηµατολόγιο: Νοµικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές ∆ιαστάσεις»

και ο Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσσαλονίκης


 συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17:30

στη Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Crystal του Ξενοδοχείου Porto Palace,
οδός 26ης Οκτωβρίου, αριθ. 65)

ηµερίδα µε θέµα: ∆ΑΣΗ, ∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ, ∆ΑΣΟΛΟΓΙΟ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Θεωρητική-νοµολογιακή-συµβολαιογραφική προσέγγιση


ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

 

Γεώργιος Αποστολάκης, Αρεοπαγίτης

Παναγιώτα Παπανικολάου, ∆ικηγόρος

Ιωάννης Καπετανγιάννης, ∆ιευθυντής ∆ασών

Αικατερίνη Μπάτζιου-Καρακάση, Συµβολαιογράφος

Κωνσταντίνος Πλαστήρας, ∆ικηγόρος

Κοσµάς ∆ούκας, Καθηγητής ∆ασολογίας ΑΠΘ

∆ιαµαντής Σταγγίδης, ∆ασολόγος

∆ήµητρα Σίρκου, ∆ασολόγος

Νικόλαος-Αστέριος Λιόντας, ∆ρ. Ν., ∆ικηγόρος

Ευαγγελία Σταυρίδου, ∆ικηγόρος

Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση


Την ηµερίδα διευθύνει και συντονίζει ο Καθηγητής Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος∆ιευθυντής του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. «Κτηµατολόγιο: Νοµικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές ∆ιαστάσεις»

 

Φάκελος ηµερίδας (προαιρετική αγορά 15 €):

Ο φάκελος της ηµερίδας περιλαµβάνει το έργο: Κώδικας Κτηµατολογίου «Κωδικοποίηση» νοµοθεσίας για το Εθνικό Κτηµατολόγιο & τον Κτηµατολογικό Κανονισµό ∆ωδεκανήσου, του Καθ. κ. Γεώργιου ∆ιαµαντόπουλου.


<< επιστροφή

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook