Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - Ενημέρωση Εξαμήνου Α2016 - CD ROM

(Νομοθετικά Κείμενα - Θεωρία - Νομολογία). Ηλεκτρονική έκδοση (CD ROM)


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Ζήσης Αχιλλέας Κ.

H παρούσα ενημέρωση αφορά τις προσθήκες/τροποποιήσεις ενός εξαμήνου, και ειδικότερα του Α 2016, δηλαδή αφορά νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που έγιναν μέχρι 31/06/2016.

Ειδικότερα:

1. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13 5.2.2016)
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης, τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

2. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4375/2016  (ΦΕΚ Α΄ 51/3.4.2016)

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

3. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4384/2016 (ΦΕΚ Α 78 26.4.2016)

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

4. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4387/2016 (ΦΕΚ Α 85 12.5.2016)

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/27.5.2016)

Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

6. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 49 (ΦΕΚ Α΄ 80/05.05.2016)

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών.

7.  Aριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/ 229158/12878/1281/237 (ΦΕΚ Β΄ 1802 20.8.2015) (Κ.Υπ.Απ.Υπουργων  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ –  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ).

Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων.Τιμή: €32,00
ISBN/ISSN:978-960-568-522-5
Σελίδες:
Copyright:2016
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook