Εκδηλώσεις

The Doctrine of Necessity in Constitutional Law


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Κόμπος Κωνσταντίνος

The book deals with the most classical question of Cypriot law: the Law of Necessity. The approach towards such a fundamental issue is innovative, thoroughly detailed and founded on constructively critical argumentation. The author emphasizes the uniqueness of the importance of the Law of Necessity for the Cypriot legal system as well as the international recognition of the Cypriot case law as forming an international prototype. The analysis is based on an overview of the theoretical dimension of the Law of Necessity with reference to Kelsen and on the application of other related legal principles in 19 foreign jurisdictions. In addition, the book examines methodically and exhaustively the case law that applied the reasoning of the landmark decision in Ibrahim. Moreover, the emphasis is placed on the criteria identified in Ibrahim and also on unknown aspects of the case law that preceded that judgment. The adopted approach identifies the need for caution and intense judicial review that is required due to the extreme nature of the Law of Necessity that is to be applied only as the last resort for self-defense. The long application of the Law of Necessity is analyzed with reference to dozens of judgments of the Supreme Court to an extent and depth not attempted before. The work is essential for every student of Cypriot law and is specifically relevant for any lawyer studying or practicing constitutional law. Moreover, the book is useful for each analyst applying the comparative methodology and is also a contemporary contribution in the era of memorandums and the economic crisis that creates unique constitutional conditions.

---------------

Το βιβλίο πραγματεύεται το κλασικότερο ζήτημα του Κυπριακού δικαίου: την εφαρμογή του Δικαίου της Ανάγκης. Η προσέγγιση είναι όμως καινοτόμα και η ανάλυση διεξοδικά λεπτομερής, ενώ χαρακτηρίζεται από εποικοδομητική κριτική διάθεση. Ο συγγραφέας τονίζει την μοναδικότητα της σημασία του Δικαίου της Ανάγκης για την Κυπριακή έννομη τάξη καθώς επίσης και την διεθνή ακτινοβολία της Κυπριακής νομολογίας που αποτελεί διεθνές πρότυπο. Η ανάλυση θεμελιώνεται στην επισκόπηση της θεωρητικής διάστασης του Δικαίου της Ανάγκης με αναφορά στον Kelsen και στην εφαρμογή άλλων συγγενών άρχων δικαίου σε 19 ξένες δικαιοδοσίες. Επιπλέον, εξετάζεται ενδελεχώς το πλαίσιο εφαρμογής της κρίσιμης απόφασης Ibrahim και εντοπίζονται τα σχετικά κριτήρια καθώς και επίσης άγνωστες πτυχές της νομολογίας που προηγήθηκε. Η προσέγγιση εντοπίζει την ανάγκη για επιφυλακτικότητα και επαυξημένο δικαστικό έλεγχο που απαιτείται ένεκα της ακραίας φύσης του Δικαίου της Ανάγκης που βρίσκει εφαρμογή μόνο ως το ύστατο μέτρο αυτοάμυνας. Η μακρά σε διάρκεια εφαρμογή του Δικαίου της Ανάγκης αναλύεται με αναφορά και εξέταση δεκάδων αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε βαθμό και βάθος που δεν επιχειρήθηκε στο παρελθόν. Το έργο είναι απαραίτητο για κάθε μελετητή του Κυπριακού δικαίου και ειδικά για κάθε νομικό που ασχολείται με το συνταγματικό δίκαιο. Επιπλέον, το βιβλίο είναι χρήσιμο και για κάθε αναλυτή που εφαρμόζει τη συγκριτική μεθοδολογία και είναι τέλος επίκαιρο για την εποχή των μνημόνιων και των ειδικών συνταγματικών συνθηκών. Τιμή: €34,00
ISBN/ISSN:978-960-568-283-5
Σελίδες:XVII + 257
Copyright:2015
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook