Επισκόπηση εμπορικού δικαίου

Τριμηνιαίο Περιοδικό Εμπορικού Δικαίου. Συνδρομή έτους. Φυσικά πρόσωπα


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου

Η επισκόπηση εμπορικού δικαίου είναι το έγκυρο επιστημονικό περιοδικό του Εμπορικού Δικαίου.

Περιλαμβάνει μελέτες, γνωμοδοτήσεις, σχολιασμένη νομολογία και άρθρα.

 

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Β2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Κ. Παμπούκη, Μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρία – Κάμψη της νομικής προσωπικότητας επί συνδρομής των όρων του άρθρου 23α κωδ.ν. 2190/1920, σελ. 199

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Β. Παπαδούλη, Ζητήματα κύρους της σύμβασης εγγύησης, ιδίως στο πλαίσιο των τραπεζικών συναλλαγών – Συγχρόνως παρατηρήσεις στην υπ’ αριθμ. 11.077/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σελ. 209

Ε. Τσουγκουζίδου, Ευέλικτα εταιρικά μορφώματα ως μοχλός ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας, σελ. 229

Γ. Μπουχάγιαρ, Τέχνη: προϊόν της διάνοιας ή των επιταγών των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας; – Η (απόλυτη) εμπορευματοποίηση της τέχνης και ο βομβαρδισμός των διαφημίσεων, σελ. 247

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Απόφαση ΔΕΕ της 04.05.2017: Προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έννοια της επεξεργασίας που είναι “απαραίτητη για την επίτευξη του εννόμου συμφέροντος τρίτου”. Αίτημα γνωστοποιήσεως των προσωπικών δεδομένων προσώπου, το οποίο ευθύνεται για την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος, με σκοπό την άσκηση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου, σελ. 263.

Απόφαση ΔΕΕ της 17.05.2017: Προμήθεια εμπορικού αντιπροσώπου. Μερική μη εκτέλεση συμβάσεως συναφθείσας μεταξύ τρίτου και του αντιπροσωπευόμενου. Συνέπειες όσον αφορά το δικαίωμα λήψεως προμήθειας.  Έννοια της φράσεως “γεγονότα για τα οποία είναι υπαίτιος ο αντιπροσωπευόμενος”, σελ. 273.

ΑΠ 451/2016: Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης, ιδίως όταν διέπεται από γενικούς ή ειδικούς ασφαλιστικούς όρους που δεν είναι ενσωματωμένοι στο ασφαλιστήριο· δικαίωμα του λήπτη της ασφάλισης προς εναντίωση σε περίπτωση μη παράδοσης των όρων αυτών μαζί με το ασφαλιστήριο. Ασφαλισμένο ενυπόθηκο ακίνητο. Κατάσχεση ασφαλισμένου ενυπόθηκου ακινήτου, σελ. 289.

ΠΠΘ 2726/2017: Εκπροσώπηση ανώνυμης εταιρίας από το διοικητικό συμβούλιο και υποκατάστατα όργανα. Σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ εκπροσωπούμενου νομικού προσώπου και εκπροσωπούντος αυτό φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδίως επί ασκήσεως αγωγής για την αναγνώριση της ακυρότητας απόφασης της γενικής συνέλευσης, σελ. 328.

ΜΠΘ 3208/2016: Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής: Δήλωση αντιρρήσεων. Αυτόματη μεταφορά της υπόθεσης στην κατ’ αντιδικία διαγνωστική διαδικασία και αντικείμενο αυτής. Εκκρεμοδικία της υπόθεσης. Περιεχόμενο της εκδοθησόμενης απόφασης, σελ. 351.

 

--------------------------------

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Γιώργος Ψαρουδάκης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

----------------------------------------------------------------

Συνδομές:

Φυσικά πρόσωπα

Νομικά πρόσωπα

Φοιτητές

Συνδρομή εξωτερικού - International Subscription

Ετήσιος τόμος - Yearly volumeΤιμή: €100,00
ISBN/ISSN:1106-5729
Σελίδες:190
Copyright:2017
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook