Πολιτική Δικονομία - Γενικό Μέρος - 4η έκδοση

Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Καλαβρός Κωνσταντίνος Φ.

Το παρόν είναι το πρώτο έργο στο οποίο αναλύεται η διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, δηλαδή το Δεύτερο Βιβλίο του ΚΠολΔ, και ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 208-334 και 466-494, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4335/2015, ο οποίος κυριολεκτικά άλλαξε τη φυσιογνωμία του ΚΠολΔ. Η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως είναι λ.χ. και η διαθεσιμότητα κατάλληλου αριθμού δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στην πρώτη εφαρμογή του νέου ΚΠολΔ δίδοντας τις αναγκαίες νομολογιακές λύσεις.

Η τακτική διαδικασία παρουσιάζει πολλά κενά, την πλήρωση των οποίων θα πρέπει να αναλάβει η νομολογία, με αρωγό, πάντοτε, τη θεωρία. Εδώ εξετάζονται όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν και προτείνονται διέξοδοι σε όλα τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι δικαστές και οι δικηγόροι κατά την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων στην πράξη.Τιμή: €90,00
ISBN/ISSN:978-960-568-399-3
Σελίδες:XXXVI + 1159
Copyright:2016
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook