Ασφαλιστικά Μέτρα

Προσωρινή δικαστική προστασία αξιώσεων ιδιωτικού δικαίου. Σχολιασμένη νομολογία και βιβλιογραφία. Νομικές μελέτες/Γνωμοδοτήσεις του συγγραφέως. Επιστημονική επιμέλεια ύλης: Δρ. Μιχαήλ Γ. Βαρκλαντής, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Φιλολογική επιμέλεια ύλης: Άρτεμις Κυρ. Γεωργίου, Τελειόφοιτη του Τμήματος Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Γεωργίου Κυριάκος Δημ.

Στο έργο συμπεριλαμβάνεται η εκτενώς ευρετηριασμένη (ανά άρθρο επιμέρους λήμμα)  νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων κατά τη διαρρεύσασα δεκαπενταεντία.

Προτάσσεται ιστορική αναδρομή του ΚΠολΔ και τινά περί προσωρινής δικαστικής προστασίας, διαχρονικώς (ρωμαϊκή αυτοκρατορία, δυτική Ευρώπη), ακολουθεί δε εκτενής Εισαγωγή στην έννοια των ασφαλιστικών μέτρων κατά τον ΚΠολΔ, με βιβλιογραφική και νομολογιακή τεκμηρίωση των παραδοχών.

Τα συνοπτικά και τα αναλυτικά περιεχόμενα οι συντομογραφίες και τα ευρετήρια (Ειδικό και Γενικό Ενημερωτικών Σημειωμάτων), συμπληρώνουν το εισαγωγικό μέρος του πονήματος.

Ακολουθεί το κύριο μέρος του βιβλίου. Σε αυτό, προτάσσεται η βιβλιογραφία και νομολογία επί της έννοιας των ασφαλιστικών μέτρων καθώς και επί των υποθέσεων που εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων χωρίς να είναι τοιαύτα μέτρα και ακολουθεί η παράθεση της βιβλιογραφίας και νομολογίας κατ’ άρθρο (682 έως και 735). Η νομολογία συχνότατα σχολιάζεται από τον συγγραφέα εκτενώς, παρατίθενται δε σε υποσημειώσεις άλλες αποφάσεις οι οποίες αποφαίνονται ομοίως προς το συγκεκριμένο λήμμហόπου υπάρχει διχογνωμία, επισημαίνεται με παράθεση της αντίθετης προς το λήμμα νομολογίας.

Το πόνημα τελειώνει με παράθεση της νομολογίας/βιβλιογραφίας στο γνωστικό αντικείμενο των δημοσίων έργων (ν. 2522/1997, ν. 3886/2011) και των διεθνών συμβάσεων (Βρυξελών, Χάγης, ΕΣΔΑ), καθώς και μελετών του συγγραφέα σε ζητήματα ασφαλιστικών μέτρων.Τιμή: €85,00
ISBN/ISSN:978-960-568-269-9
Σελίδες:XLI + 825
Copyright:2015
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook