Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ) - Εταιρείες

Διμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό - Συνδρομή έτους


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό

Το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας.

 

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 5/2017:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Δ. Χαλκιάς: Η έκταση εξουσίας της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών στα πλαίσια της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), σ. 689

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Απ. Γέροντας: Η εφαρμογή των άρθρων 200, 288 και 388 του ΑΚ στις δημόσιες συμβάσεις, σ. 695

Π. Λαζαράτος: Περί της απαγορεύσεως επανασκήσεως προσφυγής κατ’ άρθ. 70 § 1 εδ. β΄, 139Α και 277 §§ 1 και 4 ΚΔΔ, σ. 702

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

▶ ΣτΕ 970/2016: Προσβολή διαδικασίας πρόσληψης αγροφυλάκων (Σημ. Αθ. Γεωργιάδου), σ. 757

▶ ΣτΕ 1013/2016 (7μ): Συνταγματική προστασία ρεμάτων· οριοθέτηση ρέματος χάριν της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού (Παρατ. Π. Μιχελή), σ. 762

▶ ΣτΕ 1184/2017: Πότε απαιτείται προηγούμενη ακρόαση του διοικουμένου επί επιβολής προστίμου ΚΒΣ (Παρατ. Γρ, Μέντη), σ. 778

▶ ΔΕφΑθ 3068/2015: Παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας. Έκπτωση επί του τιμήματος εγχεόμενης κατά το έτος 2013 ενέργειας (Παρατ. Π. Μιχελή), σ. 784

▶ ΔΕφΑθ 1000/2016: Αναδρομικότητα φορολογικού νόμου. Νομοθετική εξουσιοδότηση (Παρατ. Π. Μιχελή), σ. 804

▶ ΣτΕ 1264/2017: Παραδεκτό αίτησης αναίρεσης με τον ν. 3900/2010. Έμμεση νομολογία ΣτΕ (Παρατ. Σπ. Βλαχόπουλου), σ. 814

▶ ΔΕφΑθ 1583/2016: Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ είναι η παροχή εξαρτημένης εργασίας. Μη δέσμευση διοικ. δικαστηρίου από κρίση πολιτικών δικαστηρίων (Παρατ. Όλ. Αγγελοπούλου), σ. 816

▶ ΔΕφΘεσ 46/2017: Ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας σε περίπτωση επείγοντος (Παρατ. Όλ. Αγγελοπούλου), σ. 821

▶ ΣτΕ ΕΑ 61/2017: Συμπληρωματική αιτιολογία απόρριψης των αιτιάσεων της προδικαστικής προσφυγής από την Αναθέτουσα Αρχή, με το έγγραφο των απόψεών της (Παρατ. Αθ. Τσιρωνά), σ. 829

▶ ΔΕφΘεσ Ν 9/2017: Αναστολή εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης (Παρατ. Π. Μιχελή), σ. 836

▶ ΔΕΕ C-682/16: Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Άρθρο 1 § 1. Άρθρο 5. Αίτημα παροχής πληροφοριών με αποδέκτη τρίτο (Παρατ. Ε. Πρεβεδούρου), σ. 850

--------------------------------------------

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

- Βασίλειος Ζαχαρόπουλος, Πρωτοδίκης ΔΔ

- Κλεοπάτρα Καλλικάκη, Εφέτης ΔΔ

- Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

- Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ΔΔ

- Μηνάς Μηναδάκης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

- Νικόλαος Οικονομίδης, Εφέτης ΔΔ

- Νικόλαος Πανταζής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

- Κωνσταντίνος Υφαντής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

- Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

- Χρήστος Δετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

- Ιωάννης Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας

- Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

- Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

- Ευγενία Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

- Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

- Κατερίνα Σαββαΐδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

- Αθανάσιος Τσιρωνάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

- Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

- Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

---------------------------------------------

Συνδρομές:

Συνδρομές:Τιμή: €120,00
ISBN/ISSN:1109-2122-2
Σελίδες:188
Copyright:2017
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook