30/5 - Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου: Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) – Θεμελίωση και πρακτική εφαρμογή

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει Σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα:  Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) – Θεμελίωση και πρακτική εφαρμογή

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που εκπροσωπούν επιχειρήσεις σε οικονομική δυσκολία ή πιστωτές όπως οι τράπεζες, οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές ή ακόμη και σε λογιστές, οικονομικούς συμβούλους ή τραπεζικά στελέχη που συμμετέχουν στη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων, ενόψει αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 4469/2017.

 

ΣΚΟΠΟΣ  

Με το ν. 4469/2017 εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη άλλη μια συλλογική διαδικασία, η οποία στοχεύει στην εξυγίανση των επιχειρήσεων, αυτή του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Πρόθεση της πολιτείας είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά τρόπο μαζικό. Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας, η αντιπαραβολή με τη διαδικασία εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα, η εφαρμογή των κανόνων σε αριθμητικά παραδείγματα, όπως και η κριτική επισκόπηση του θεσμού.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

Εκκίνηση της διαδικασίας - Υπαγόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα και προϋποθέσεις σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση - Ρυθμιζόμενες οφειλές – Μη προσμετρώμενοι πιστωτές  - Υποβολή αίτησης, έλεγχος πληρότητας αυτής από το συντονιστή και περαιτέρω ενέργειες του συντονιστή - Η διαπραγμάτευση - Απαιτούμενες πλειοψηφίες για τη σύναψη συμφωνίας - Υποχρεωτικοί κανόνες περιεχομένου της συμφωνίας - Ιδίως: Η «συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών» (no creditor worse off), η διαγραφή τόκων και η σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών, με αριθμητικά παραδείγματα - Συμμετοχή των δημόσιων φορέων Επικύρωση από το δικαστήριο - Βασικές δικονομικές αρχές - Προϋποθέσεις επικύρωσης - Προληπτικά μέτρα -  Αποτίμηση - Κριτικές σκέψεις - Αντιπαραβολή της διαδικασίας με τη διαδικασία εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρ. 99 επ.) - Δυσκολίες στην εφαρμογή του θεσμού της εξυγίανσης στην πράξη

 

Εισηγητής: Αλέξανδρος Ρόκας

Ο Αλέξανδρος Ρόκας είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Νομικής καθώς και εντεταλμένος διδασκαλίας στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Παν/μίου Αθηνών και απέκτησε μεταπτυχιακούς τίτλους από τα Παν/μια Humboldt του Βερολίνου και Harvard, καθώς και διδακτορικό τίτλο από το Παν/μιο Humboldt του Βερολίνου. Είναι συγγραφέας των μονογραφιών: Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων (β΄ έκδοση, 2014), Die Insolvenzprophylaxe als Bestandteil der Corporate Governance im deutschen Aktienrecht (2012), ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο που έγραψε από κοινού με τους Γ. Ψαρουδάκη και Θ. Κουλουριάνο με τίτλο: «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) – κατ’ άρθρον ερμηνεία». Τέλος, συμμετείχε στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα (20152016), στην Ομάδα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αναμόρφωση του Κανονισμού 1346/2000 περί διασυνοριακής αφερεγγυότητας (2013-2014) και στην Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση του κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών (20132014), καθώς και είναι μέλος της επιτροπής που επιμελείται την ύλη της «Επιθεώρησης του Εμπορικού Δικαίου».

 

Ημερομηνία διεξαγωγής:  Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:30 – 21:00

Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα) Κόστος συμμετοχής:  Για νομικά πρόσωπα: 145 €  Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 120 €

*Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα μπορούν να προμηθευτούν σε προνομιακή τιμή (έκπτωση 30%) το βιβλίο των Θ.Κουλουριανού, Α. Ρόκα, Γ. Ψαρουδάκη (2018), Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν.4469/2017), εκδ. Σάκκουλα


Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΊΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ Ακαδημίας 43 – 106 72 Αθήνα Τηλ.: 210-3623089, 3623029, 3623736 Fax: 210 – 3390522 E – mail: centre@cecl.gr, Website: www.cecl.gr 


<< επιστροφή

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook