Εκδηλώσεις

έως 1/12 - ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Καθηγητού ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ και Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ: Προκήρυξη Χρηματικού Βραβείου για εκπόνηση δυο μελετών στον τομέα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Καθηγητού ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ και Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ

Προκήρυξη Χρηματικού Βραβείου για εκπόνηση δυο μελετών στον τομέα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου


Το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών, απευθυνόμενο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑ, προκηρύσσει, για την εκπόνηση μελέτης στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα, δύο χρηματικές βραβεύσεις και

Τιμητικό Έπαινο του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη, στα ακόλουθα δύο θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου:

(α)   Χρέος, Προγράμματα Λιτότητας και Κοινωνικά Δικαιώματα. Η αντιμετώπι-σή τους σε Διεθνές Επίπεδο

(β)  Ο Έλεγχος της Κλιματικής Αλλαγής: Από το Πρωτόκολλο του Κιότο (1997) στη Συμφωνία του Παρισιού 2015).

 Διαγωνισμός με καταβολή χρηματικού επάθλου βραβεύσεως: (Η τελετή βραβεύσεως, θα γίνει σε χρόνο,

που θα ανακοινωθεί από το Ίδρυμα, στον χώρο του Ιδρύματος Αγγέλου και Λητούς Κατακουζηνού.)

 

**   1.100   Ευρώ για τον πρώτο βραβευόμενο

**   850     Ευρώ για τον δεύτερο


Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικώς στον αριθμό: 210-3610752

[μπορείτε να αφήσετε στον τηλεφωνητή πλήρες μήνυμα με τα στοιχεία σας],

ώρες 3.30 μ.μ. – 5.30 μ.μ., ή μέσω email: drsamara@otenet.gr.

 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, με πλήρη δικαιολογητικά ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2017.

 (Διεύθυνση: Μέρλιν 10, 2ος όροφος, 10671, Αθήνα, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με την Πρόεδρο του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών,

Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη στο τηλέφωνο: 210-3610752, τις ίδιες πιο πάνω αναφερόμενες ώρες).

 

Η αξιολόγηση των υποβληθησομένων μελετών, θα κριθεί από Τριμελή Επιτροπή,

συγκροτούμενη από το μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος, Ομότιμο Καθηγητή κ. Αντώνη Μπρεδήμα,

την Πρόεδρο του Ιδρύματος, Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη και τον κ. Α.Γ., Λέκτορα Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέχρι 25 ετών.

Υποβολή Δικαιολογητικών:

1. Αίτηση προς το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών, αναφέροντας επ’ ακριβώς τον τίτλο του ενδιαφέροντός σας, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά

και οτιδήποτε θα συμβάλλει στη συμμετοχή σας, για την συγγραφή της εργασίας και τη χορήγηση του χρηματικού επάθλου.

2.  Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

3.  Φωτοαντίγραφο πτυχίου, αν υπάρχει και τυχόν άλλους τίτλους σπουδών.

4. Φωτοαντίγραφο προηγουμένων εργασιών (δείγμα δουλειάς, που έχει γίνει, portfolio).

5. Φωτοαντίγραφο διπλωμάτων ξένων γλωσσών.

 

Σημείωση: Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους σε δύο αντίγραφα.

ΜΕΡΛΙΝ 10, ΑΘΗΝΑ 106 71, ΤΗΛ.: 210 3610752 * FAX: 210 3624632 * e-mail: drsamara@otenet.gr


<< επιστροφή

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook