έως 15/5/2017 - Νομική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Νομικής Παν. Λευκωσίας, ΚΕΘΕΑ: Προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»

Νομική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Νομικής Παν. Λευκωσίας, ΚΕΘΕΑ: Προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»


Η Νομική Σχολή ΑΠΘ και το Τμήμα Νομικής του Παν. Λευκωσίας,σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ

ανακοινώνουν την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από 15 Μαρτίου ως και 15 Μαΐου 2017, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου, στη θυρίδα της Γραμματείας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ κατά τις ώρες 11:30 - 13:00, ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις».

 

Για περισσότερες πληροφορίες : http://addictions.law.auth.gr/anakoinoseis/

ή http://www.law.auth.gr/el/node/5837


<< επιστροφή

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook