Εκδηλώσεις

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - Ενημέρωση Εξαμήνου Β2017 - CD ROM


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Ζήσης Αχιλλέας Κ.

1. ΝΟΜΟΣ 4481/2017  (ΦΕΚ Α΄ 100/20.7.2017)

 Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. ΝΟΜΟΣ  4482/2017 (ΦΕΚ Α' 102/25.07.2017)

 Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.

3. ΝΟΜΟΣ 4484/2017 (ΦΕΚ Α' 110/01.08.2017)

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

4. ΝΟΜΟΣ 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/04.08.2017)

Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

5.   ΝΟΜΟΣ 4492/2017  (ΦΕΚ Α' 156/18.10.2017)

Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.

6. ΝΟΜΟΣ 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017)

Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

7. ΝΟΜΟΣ 4497/2017  (ΦΕΚ Α' 171/13.11.2017)

 Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

8. ΝΟΜΟΣ 4508/2017  (ΦΕΚ Α΄ 200/22.12.2017)

 Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις.

9. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 91/2017 (ΦΕΚ Α΄ 130/01.09.2017)

 Νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων και τροποποίηση του π.δ. 122/2013.

10. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2017 (ΦΕΚ Α΄ 148 9.10.2017)

 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.

11. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181/23.11.2017)

 Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.Τιμή: €32,00
ISBN/ISSN:978-960-568-780-9
Σελίδες:
Copyright:2018
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook