Εκδηλώσεις

Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου - Ενημέρωση έτους 2015 - CD Rom

Περιέχει όλη την ύλη έτους 2015 του ηλεκτρονικού περιοδικού. CD ROM


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου

Στην ενημέρωση έτους 2015:


ΜΕΛΕΤΕΣ

Β. Κιάντου, Τα βασικά χαρακτηριστικά της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας

Χρ. Μαστροκώστα, Διαμορφώσεις της εξουσίας διοίκησης στην κλειστή οικογενειακή Α.Ε. – Καταστατική προστασία των μετόχων
Αχ. Μπεχλιβάνη, Σχετικά με την ευθύνη των ασφαλιστών στην πολλαπλή (διπλή) ασφάλιση –Ιδίως υπό το πρίσμα της συνομολόγησης ρήτρας επικουρικότητας
Κ. Παμπούκη, Αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση στην ανώνυμη εταιρία
Χ. Πεϊτσίνη, Η οριοθέτηση του συμφέροντος της εταιρικής επιχείρησης στη σύγχρονη Εταιρική Διακυβέρνηση: Δογματικές προσεγγίσεις και νομοθετική αντιμετώπιση.
Ευρ. Ρίζου, Ο περιορισμός της πολλαπλής υποθήκης στο αναγκαίο για την εξασφάλιση του δανειστή μέτρο, κατ’ αναλογία της ΑΚ 1270
Ν. Τέλλη, Ανάκληση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, βάσει της οποίας επετράπη συμμετοχή σε γενική συνέλευση α.ε., και συνέπειές της αναφορικά με το κύρος της οικείας απόφασης του εταιρικού οργάνου
Ε. Τζίβα, Συνεταιριστικές τράπεζες και οικονομική κρίση
Σπ. Ψυχομάνη,Οι νεώτερες αλλαγές στο πτωχευτικό μας δίκαιο με το ν. 4336/2015

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Γ. Αρχανιωτάκη, Ζητήματα από τη σύμβαση κατασκευής δημόσιου κτιρίου (νομική φύση, ευθύνη για ελαττώματα ή για έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας αυτού, έγκριση έργου) και την κατάπτωση εγγυητικής επιστολής παρά την καλή εκτέλεση του έργου

Γ. Δέλλιου/ Αν. Βαλτούδη, Συμβάσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο. Κύρος γενικών όρων συναλλαγών και συναφή ζητήματα

Κ. Παμπούκη, Αναγνώριση της ιδιότητας μετόχου με ασφαλιστικά μέτρα. Ανυπόστατο αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

Ν. Τέλλη, Λύση ομόρρυθμης εταιρείας με «καταγγελία για σπουδαίολόγο» βάσει καταστατικής πρόβλεψης – Υποχρέωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. για άμεση καταχώριση της οικείας μεταβολής

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Δ. Βεζακίδου, Αρχή της βέλτιστης εκτέλεσης εντολής επενδυτή

 Β. Κιάντου, Μερικά δικαιούμενα και υποχρεούμενα πρόσωπα σε αποζημίωση κατά τη γενική ρήτρα του αθέμιτου ανταγωνισμού του ν. 146/1914

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αρείου Πάγου

ΑΠ 934/2014

ΑΠ 989/2014

ΑΠ 1217/2014

ΑΠ 1739/2014

ΑΠ 187/2015

ΑΠ 415/2015

ΑΠ 432/2015

ΑΠ 529/2015

ΑΠ 540/2015 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) 

ΑΠ 544/2015

ΑΠ 630/2015

ΑΠ 682/2015

ΑΠ 737/2015

ΑΠ 741/2015 (Σημείωμα Κ. Παμπούκη)

ΑΠ 808/2015 (Εισαγωγή Κ. Παμπούκη)

ΑΠ 839/2015

ΑΠ 997/2015

ΑΠ 1043/2015

ΑΠ 1065/2015

ΑΠ 1079/2015

ΑΠ 1118/2015

ΑΠ 1120/2015

ΑΠ 1128/2015

Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΕΘ 2538/2014

Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΤριμΕΘ 90/2015

ΤριμΕΘ 312/2015

ΤριμΕΘ 645/2015

ΤριμΕΘ 1097/2015

ΤριμΕΘ 1377/2015 (Παρατηρήσεις Κ. Παμπούκη)

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΜΕΘ 154/2015

ΜΕΘ 1033/2015

ΜΕΘ 1558/2015 (Παρατηρήσεις Α. Λαγούδη)

ΜΕΘ 1688/2015 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ΠΠΑ 3869/2015 (Παρατηρήσεις Γ. Ψαρουδάκη)

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΠΠΘ 16077/2014

ΠΠΘ 9014/2015

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας

ΠΠΛ 233/2013

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας

ΜΠΗ 107/2015 .

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΜΠΘ 20083/2014

ΜΠΘ 20413/2014 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη)

ΜΠΘ 20418/2014

ΜΠΘ 20577/2014

ΜΠΘ 9102/2015 (Παρατηρήσεις Α. Άνθιμου)

Ειρηνοδικείου Αθηνών

ΕιρΑθ 4684/2015

ΕιρΑθ 5302/2015

Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

ΕιρΑθ 1274/2015

 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Άνθιμου,Klaus Peter Berger, Private Dispute Resolution in International Business – Negotiation, Mediation, Arbitration Third, Revised Edition, Wolters Kluwer Law & Business (2015) - Volume I: Case Study and Interactive USB Card, Volume II: Handbook, σελίδες ΧΧV + 159 & LVII + 739 .Τιμή: €50,00
ISBN/ISSN:978-960-568-540-9
Σελίδες:
Copyright:2016
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook