Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ (Ν.Δ. 356/1974)

Φεβρουάριος 2016. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 16]


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία

Ο Κ.Ε.Δ.Ε. περιέχει διατάξεις που αφορούν τη διοικητική εκτέλεση, η οποία αποσκοπεί στην αναγκαστική είσπραξη όλων των χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου, ανεξάρτητα αν θεμελιώνονται στο δημόσιο δίκαιο, όπως π.χ. οι φόροι, οι χρηματικές ποινές, τα διοικητικά πρόστιμα, ή στο ιδιωτικό δίκαιο, όπως π.χ. τα έσοδα που προκύπτουν από κληρονομική διαδοχή, εκχώρηση απαιτήσεων κ.λπ.

Οι ρυθμίσεις του Κ.Ε.Δ.Ε. ομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με τις αντίστοιχες του Κ.Πολ.Δ., αλλά με σημαντικές παρεκκλίσεις υπέρ του Δημοσίου. Η προνομιακή αυτή μεταχείριση του Δημοσίου εξυπηρετεί προφανώς την εξασφάλιση και την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, ενώ αναδεικνύει κατ’ αυτόν τον τρόπο τη λειτουργία και τη σκοπιμότητα της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης.

Ο παρών τόμος της σειράς «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» περιλαμβάνει τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974), πλήρως ενημερωμένο με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις έως και τους Νόμους 4110/2013 (ΦΕΚ Α΄ 17/23.1.2013), 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81/5.4.2013), 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107/9.5.2013), 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163/12.7.2013), 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013), 4218/2013 (ΦΕΚ Α΄ 268/10.12.2013), 4224/2013 (ΦΕΚ Α΄ 288/31.12.2013), 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015), 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17.10.2015) και την ΠΝΠ της 7.8.2013 (ΦΕΚ Α΄ 176/9.8.2013), καθώς και αλφαβητικό λημματικό ευρετήριο.Τιμή: €9,00
ISBN/ISSN:978-960-568-388-7
Σελίδες:ΧΙ + 75
Copyright:2016
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook