Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ) - Εταιρείες

Διμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό - Συνδρομή έτους


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό

Το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας.

 

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2017:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Π. Παυλόπουλος: Οι πηγές του Δικαίου και η ιεραρχία της έννομης τάξης, σ. 161

Α. Τσιρωνάς: Η νομική φύση του «Υπερταμείου» (της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ») και η δέσμευσή του από την αρχή της νομιμότητας, σ. 169

Α. Μεταξάς: H εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια: Ο πολυλειτουργικός ρόλος του διοικητικού δικαστή, σ. 184

Κ. Σαββαΐδου: Δημοσιονομικοί κανόνες και ενεργοποίηση του διορθωτικού μηχανισμού και του αυτόματου μηχανισμού δημοσιονομικής προσαρμογής (γνωστού και ως «κόφτη») στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, σ. 195

Σ. Κατσίγιαννη: Τα όρια της ιατρικής ευθύνης. Γενικές σκέψεις και νομολογιακή προσέγγιση, σ. 208

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Χ. Τσιλιώτης: Νέες όψεις στο Δίκαιο της ανάκλησης παράνομων ευμενών διοικητικών πράξεων, σ. 215

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

▶ ΣτΕ 1027/2016: Συνέπεια προσωρινής διαταγής, με την οποία χορηγείται, κατά το άρθ. 52 π.δ. 18/1989, αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης. (Παρατ. Ηλ. Κουβαρά), σ. 251

▶ ΣτΕ 1115/2016 (7μ): Η θέσπιση κανονιστικής ρύθμισης δεν απαιτεί αιτιολογία εκ μέρους της Διοίκησης (Παρατ. Σπ. Βλαχόπουλου), σ. 255

▶ ΣτΕ 1195/2016: Αρχή αναλογικότητας· πρόβλεψη άρθ. 86 ΚΦΕ περί επιβολής προσθέτου φόρου 200% για μη υποβολή φορολογικής δήλωσης (Παρατ. Π. Μιχελή), σ. 263

▶ ΣτΕ 2723/2016 (7μ): ΚΒΣ· πρόστιμο για λήψη και καταχώριση του εικονικού φορολογικού στοιχείου (Παρατ. Γρ. Μέντη), σ. 269

▶ ΣτΕ 675/2017 (7μ): Για την επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων απαιτείται να εφαρμόζεται προθεσμία παραγραφής, η οποία πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων, να είναι επαρκώς προβλέψιμη και να έχει εύλογη διάρκεια (Παρατ. Χρ. Δετσαρίδη, Εμμ. Γιαννακάκι), σ. 276

▶ ΔΕφΑθ 246/2016: Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος άρθ. 25 § 12 ν. 1828/1989 (Παρατ. Π. Μιχελή), σ. 285

▶ ΔΕφΑθ 804/2016: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων· συμψηφισμός έναντι του Δημοσίου (83 ΚΕΔΕ) (Σημ. Κ. Παπανικολάου, Παρατ. Π. Μιχελή), σ. 293

▶ ΔΕφΘεσ 1517/2015: Συμβάσεις προμήθειας· καταλογισμός περισσότερων χρεών (Παρατ. Κ. Σαμαρτζή), σ. 308

▶ ΔΕΕ C-258/15: Ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχολήσεως και της εργασίας· οδηγία 2000/78/ΕΚ (Παρατ. Α. Θεοχάρη), σ. 327


--------------------------------------------

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

- Βασίλειος Ζαχαρόπουλος, Πρωτοδίκης ΔΔ

- Κλεοπάτρα Καλλικάκη, Εφέτης ΔΔ

- Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

- Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ΔΔ

- Μηνάς Μηναδάκης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

- Νικόλαος Οικονομίδης, Εφέτης ΔΔ

- Νικόλαος Πανταζής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

- Κωνσταντίνος Υφαντής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

- Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

- Χρήστος Δετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

- Ιωάννης Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας

- Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

- Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

- Ευγενία Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

- Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

- Κατερίνα Σαββαΐδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

- Αθανάσιος Τσιρωνάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

- Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

- Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

---------------------------------------------

Συνδρομές:

Συνδρομές:Τιμή: €120,00
ISBN/ISSN:1109-2122-2
Σελίδες:188
Copyright:2017
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook