Εκδηλώσεις

Annuaire International Des Droits De L'Homme - ΙΧ

2015-2016. Dialogue des juges Interactions entre Tribunaux nationaux et internationaux. The Dialogue between the European Court of Human Rights and National Courts.


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: International Association of Constitutional Law Group of Social Rights

Volume ΙX: 2015-2016:

Dialogue des juges Interactions entre Tribunaux nationaux et internationaux
The Dialogue between the European Court of Human Rights and National Courts.

 

Fondateur

Petros J. Pararas

Comité scientifique

Ulrich Battis, professeur (Berlin), Antoine Bredimas, professeur à l’Université d’Athènes, Kostas Chryssogonos, professeur (Thessaloniki), GÉr. Cohen-Jonathan, professeur émérite à l’Université de Paris II, Xen. Contiades, professeur (Athènes), Jean-Paul Costa, président de la Cour européenne des droits de l’homme, Emmanuel Decaux, professeur à l’Université de Paris II, Mir. Delmas-Marty, professeur à l’Université de Paris I et professeur au Collège de France, Fr. DelpÉrÉe, professeur à l’Université catholique de Louvain, ThomaÏs Douraki, docteur en droit, conseiller juridique au Ministère de l’Économie (Athènes), Ber­trand Favreau, avocat à la Cour, président de l’Institut des droits de l’homme des avocats européens, Jean-Fr. Flauss, professeur à l’Université de Paris II, Patrick de Fontbressin, avocat à la Cour, maître de conférences à l’Uni­ver­sité de Paris XI, Yves Gaudemet, professeur à l’Université de Paris II, Peter HÄberle, profes­seur émérite à l’Université de Bayreuth, J. Ilio­pou­los-Strangas, professeur à l’Université d’Athè­nes, Sophie Koukoulis-Spiliotopoulos, avocat, experte indépendante de la Commission euro­péen­ne, Pierre Lambert, Kostas Mavrias, professeur à l’Université d’Athènes, Lothar Mi­chael, professeur (Düsseldorf), G. Mitsopoulos, membre de l’Académie d’Athènes, Jean Moran­ge, professeur (Paris II), Martin Morlok, professeur (Düssel­dorf), Petros Pararas, Proc. Pavlopoulos, professeur à l’Université d’Athènes, Stelios Perra­kis, professeur à l’Université “Pan­­teion” - Athènes, Christophe Pettiti, avocat à la Cour, secré­tai­re général de l’Institut des droits de l’homme des avocats européens, EugÉnie PrÉvÉdourou, professeur associée à la Faculté de Droit de Thessalonique, Michel PuÉchavy, avocat au Barreau de Paris, Emm. Rou­counas, professeur émé­rite à l’Université d’Athènes, membre de l’Académie d’Athènes, Dom. Rous­seau, professeur à l’Uni­versité de Montpellier I, Linos - Al. Sicilianos, professeur agrégé à l’Université d’Athènes, Dean Spielmann, juge à la Cour européenne des droits de l’homme, Ep. Spi­lioto­pou­los, membre de l’Académie d’Athènes, FrÉd. Sudre, professeur à l’Université de Montpellier I, Paul Tavernier, professeur à l’Univer­si­té de Paris XI, Michel Troper, professeur à l’Université de Paris X - Nanterre, Dim. Th. Tsatsos, pro­fesseur (Athènes - Ha­gen), Fr. Tulkens, juge à la Cour européenne des droits de l’homme, Évang. Venizelos, pro­fesseur (Thessaloniki), Marc Ver­dussen, professeur à l’Université catholique de Louvain, Michel Verpeaux, pro­fes­seur (Paris I), José Woehr­ling, professeur à l’Université de Montréal.

Comité de rédaction

Antonis S. Kechris, avocat, conseiller juridique au Conseil National de Radio - Télévision, do­c­teur en droit de l’Université Panthéon - Assas (Paris II), Alexis Pararas, avocat, DEA droit public, Ioannis Pararas, avocat, DEA droit public, EugÉnie PrÉvÉdourou, professeur associée à la Faculté de Droit de Thessalonique, Évangelos Raftopoulos, professeur à l’Université “Panteion”, Athènes.Τιμή: €135,00
ISBN/ISSN:978-960-568-746-5
Σελίδες:ΙΧ + 755
Copyright:2017
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook