Εκδηλώσεις

Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου

Χρήσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο ή καταλύτης για μη βιώσιμο χρέος; Πρόλογος: Παναγιώτης Ο. Πικραμμένος, τ. Πρωθυπουργός, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ.


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Ζευγώλης Νικόλαος Εμμ.

Στην παρούσα μελέτη, αναλύεται με ιδιαίτερη σαφήνεια το ζήτημα των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, με παράθεση τόσο το προϊσχύσαντος νομοθετικού καθεστώτος όσο και των αλλαγών που έχουν προκύψει, εστιάζοντας ταυτόχρονα την προσοχή του αναγνώστη και στην επιρροή του ενωσιακού δικαίου και των θέσεων των ευρωπαϊκών θεσμών επί του ζητήματος. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται κριτική και εμπεριστατωμένη αποτίμηση των ισχυουσών ρυθμίσεων ενώ παρατίθενται εποικοδομητικές προτάσεις για τη συνολική και ορθολογική αντιμετώπιση αυτού του κρίσι μου ζητήματος.Τιμή: €32,00
ISBN/ISSN:978-960-568-281-1
Σελίδες:ΧΧΧΙ + 282
Copyright:2015
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook