Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου - Στ' έκδοση

Κρατικός προϋπολογισμός - Ελεγκτικό Συνέδριο - Δημόσια Οικονομικά της Ε.Ε.


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Μπάρμπας Νικόλαος

Η παρούσα, ΣΤ΄ έκδοση, έχει επικαιροποιηθεί και ενημερωθεί προς τις νέες δημοσιονομικές διατάξεις που τα τελευταία χρόνια, συντελούσης και της οικονομικής κρίσης, κρίθηκε αναγκαίο να ενταχθούν στο δημοσιονομικό δίκαιο της χώρας μας.

Ο βασικός λόγος της νέας έκδοσης οφείλεται στο γεγονός ότι από την 1.1.2015 εφαρμόζεται πλέον ο νέος Νόμος περί Δημοσίου Λογιστικού (4270/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας» που αντικατάστησε μετά από είκοσι χρόνια ισχύος τον προηγούμενο Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (Ν. 2362/1995).

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του νέου ΝΔΛ μεταφέρθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη οι διατάξεις της οδηγίας 2011/85/ΕΕ «απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών», με την οποία ενισχύθηκε το προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης μέσω της συμμετοχής πλέον σε σημαντικό βαθμό των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στην κατάρτιση του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού καθώς και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής των κρατών μελών της ΕΕ. Προς τον σκοπό αυτό με τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας εισήχθη στο ελληνικό δημοσιονομικό δίκαιο ο νέος θεσμός του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου στις αρμοδιότητες του οποίου υπάγεται η αξιολόγηση των δημοσιονομικών προβλέψεων που ενεργούνται από το Υπουργείο των Οικονομικών και που λαμβάνει υπόψη του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κατά την κατάρτιση του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού και του ΜΠΔΣ.

Εξάλλου, με τις διατάξεις του παράγωγου ενωσιακού δικαίου (μια εξάδα μέτρων με την ονομασία «Six-Pack») θεσπίσθηκε ο νέος θεσμός του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου» με τον οποίο ενισχύεται ο ρόλος των οργάνων της ΕΕ, με την συμμετοχή πλέον και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην τελική διαμόρφωση των μακροοικονομικών μεγεθών του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού των κρατών μελών.

Τέλος, στην νέα έκδοση του βιβλίου περιελήφθησαν οι νέες διατάξεις του ΝΔΛ σχετικές με τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών καθώς και οι νεότερες αποφάσεις του ΕΣ με τις οποίες ερμηνεύθηκαν οι παλαιότερες διατάξεις και με τον τρόπο αυτό εξελίχθηκε η νομολογία του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας.Τιμή: €45,00
ISBN/ISSN:978-960-568-444-0
Σελίδες:XLII + 479
Copyright:2016
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook