Εκδηλώσεις

Δίκαιο ιθαγένειας - 8η έκδοση


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Παπασιώπη-Πασιά Ζωή

Στην παρούσα εντελώς νέα έκδοση του Δικαίου Ιθαγένειας εξετάζονται όλες οι περιπτώσεις κτήσης, ανάκτησης, απώλειας και αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας, όπως αυτές έχουν πλέον  διαμορφωθεί και ισχύουν μέχρι και τον πρόσφατο ν. 3938/2011.
Οι ριζικές επεμβάσεις στον Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.3284/2004), που έγιναν με το ν.3838/2010 και το νέο πνεύμα που διατρέχει όλες σχεδόν τις διατάξεις του, εξετάζονται μέσα από το διαχρονικό δίκαιο, τις συγκρούσεις ιθαγενειών -που είναι επόμενο να δημιουργούνται-  και τις γενικές αρχές που διέπουν τα του δικαίου ιθαγένειας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν παλιννοστούντες / ομογενείς, όπως και θέματα καθορισμού ιθαγένειας, δικαιοδοσίας και αμφισβήτησής της, μαζί με ειδικότερα ζητήματα που άπτονται του εφαρμοστέου δικαίου στην προσωπική κατάσταση των ενδιαφερομένων προσώπων συμπληρώνουν τη νομική ύλη της παρούσας έκδοσης, χωρίς να παραλείπεται και η παράθεση όλης της σχετικής νομοθεσίας.Τιμή: €32,00
ISBN/ISSN:978-960-445-730-4
Σελίδες:ΧΧΙΙ + 347
Copyright:2011
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook