Εκδηλώσεις

Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως «άγνωστου» ιδιοκτήτη

Διεύθυνση Σειράς: Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος. [Σειρά: Βιβλιοθήκη Κτηματολογικού Δικαίου - τ. 2]


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Τσιλιγγερίδου Μαγδαληνή Χ.

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει τα ζητήματα που έχουν προκύψει από την ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998, σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, τόσο κατά το ουσιαστικό, αλλά κυρίως κατά το Κτηματολογικό Δικονομικό Δίκαιο, αναφορικά με τη διόρθωση ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών.

Οι τελευταίες, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα και το βασικό αντικείμενο ρύθμισης των διατάξεων του Κτηματολογικού Δικαίου, δεν αποκλείεται να είναι ανακριβείς. Τούτο ενδέχεται να οφείλεται σε διάφορους λόγους, οι οποίοι πιθανόν να αφορούν σφάλματα ή παραλείψεις ακόμη και των ίδιων των ιδιοκτητών, που εμφιλοχωρούν κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ανεξαρτήτως πάντως της αιτίας στην οποία αποδίδεται η ανακρίβεια των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, του νόμου μη διακρίνοντος, καθίσταται αναγκαία η διόρθωσή τους. Ιδιαιτέρως επιζήμιες είναι οι συνέπειες από άποψη ουσιαστικού δικαίου στην περίπτωση των ακινήτων με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», καθώς η διάταξη του άρθρου 9 ν. 2664/1998 ορίζει ότι αυτά «ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή». Ο αληθής δικαιούχος, στις περιπτώσεις αυτές, δεν μένει απροστάτευτος, καθώς διαθέτει στο δικονομικό του οπλοστάσιο κατ’ αρχήν την αίτηση του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998.

Πραγματεύονται κυρίως :

  • η φύση των υπαγομένων στη διάταξη του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998 υποθέσεων που εκδικάζονται κατά την εκούσια δικαιοδοσία,
  • οι διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης, με ιδιαίτερη αναφορά στο αντικείμενο των σχετικών δικών που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα θεωρία και νομολογία,
  • οι εναλλακτικές δυνατότητες διόρθωσης των ανακριβών εγγραφών με την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης»,
  • οι έννομες συνέπειες της δικαστικής απόφασης επί της αίτησης του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998
  • οι δικονομικές δυνατότητες του πραγματικού δικαιούχου εγγραπτέου δικαιώματος σε περίπτωση έλλειψης ακρόασης του
  • η, υπό προϋποθέσεις, οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών

Γίνεται δε ακόμη ιδιαίτερη αναφορά στα πλούσια νομολογιακά δεδομένα και παρατίθεται περιπτωσιολογία των υπαγόμενων στο άρθρο 6 § 3 ν. 2664/1998 υποθέσεων, με κριτήριο τη συχνότητα εμφάνισης τους στη δικαστηριακή πρακτική, οι οποίες επιλέχθηκαν μετά από έρευνα εκατοντάδων δικαστικών αποφάσεων, που παρατίθενται σε παράρτημα στο τέλος της μελέτης και ενδεικτικώς μερικές από αυτές τις περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες: παράλειψη υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας κατά το στάδιο της κτηματογράφησης εκ μέρους του δικαιούχου εγγραπτέου δικαιώματος στις περιπτώσεις οριζόντιων ιδιοκτησιών, στις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής, η νομιμοποίηση και το έννομο συμφέρον του εργολάβου και του εκ προσυμφώνου αγοραστή στη σύμβαση ανέγερσης οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής, η περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου που δεν συντελέστηκε ποτέ κ.α.

Τέλος, περιλαμβάνονται περιλήψεις πρόσφατων, αδημοσίευτων κυρίως, δικαστικών αποφάσεων, και επικαιροποιημένα υποδείγματα δικογράφων, που αφορούν στη διαδικασία διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής με την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης».Τιμή: €32,00
ISBN/ISSN:978-960-568-257-6
Σελίδες:XVII + 265
Copyright:2015
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook