Ληξιαρχικές πράξεις με στοιχείο αλλοδαπότητας κατά τη διοικητική και δικαστική πρακτική

Πρόλογος-Επιμέλεια: Ζ. Παπασιώπη-Πασιά. Διεύθυνση σειράς: Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Ε. Βασιλακάκης. [Σειρά: Μελέτες Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου - τ. 1]


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Μπακιρτζή Ευφροσύνη, Τσιφοπούλου Ειρήνη

Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να καλύψει το κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα στη βιβλιογραφία ως προς την ανάλυση αποκλειστικά ζητημάτων ληξιαρχικών πράξεων με στοιχείο αλλοδαπότητας. Μέσα από τη συλλογή της σχετικής νομοθεσίας, νομολογίας και πορισμάτων των διοικητικών αρχών αναλύονται τα επιμέρους προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη σύνταξη, διόρθωση ή μεταβολή ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν στην προσωπική κατάσταση τόσο των αλλοδαπών πολιτών που ζουν στην Ελλάδα, όσο και των Ελλήνων κατοίκων της αλλοδαπής. Τα προβλήματα αυτά χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής καθώς συνδέονται άμεσα με την προσωπικότητα του ατόμου και την πιστοποίηση της ταυτότητάς του, ενώ το στοιχείο της αλλοδαπότητας αναδεικνύει ζητήματα συγκρούσεων νόμων και δικαιοδοσίας.

Το βιβλίο αποτελείται από πέντε κεφάλαια, στα οποία εξετάζονται τα νομικά και διοικητικά θέματα που συνδέονται με τις ληξιαρχικές πράξεις με στοιχείο αλλοδαπότητας που συντάσσονται ή έχουν συνταχθεί είτε από τις ελληνικές προξενικές αρχές του εξωτερικού είτε από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών είτε από τις ληξιαρχικές αρχές της ημεδαπής. Τα επιμέρους αυτά ζητήματα ουσιαστικού δικαίου αφορούν το όνομα και το επώνυμο των φυσικών προσώπων (ονοματοδοσία, βάπτιση, συμπλήρωση ονόματος, μεταγραμματισμός, εξελληνισμός), τις σχέσεις μεταξύ συζύγων (γάμος, διαζύγιο, ακύρωση γάμου, προξενικοί γάμοι, νομικά κωλύματα σύναψης γάμου αλλοδαπών στην Ελλάδα) και μεταξύ γονέων και τέκνων (αναγνώριση, αποκήρυξη τέκνου, προσβολή πατρότητας, υιοθεσία), την ιθαγένεια (ανάκληση, αμφισβήτηση ιθαγένειας) και το θρήσκευμα. Τέλος, αντικείμενο του υπό κρίση συγγράμματος αποτελούν και ζητήματα δικονομικού διεθνούς δικαίου, όπως η δικαστική βεβαίωση γεγονότων, η διόρθωση, ακυρότητα και αποδεικτική ισχύς των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και η αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων που αφορούν στην προσωπική κατάσταση.

Στο παράρτημα που συνοδεύει το παρόν σύγγραμμα περιλαμβάνεται η κυριότερη νομοθεσία, καθώς και η κυριότερη νομολογία, ελληνική και ευρωπαϊκή, ενώ στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται χρήσιμα υποδείγματα ληξιαρχικών πράξεων με στοιχείο αλλοδαπότητας.

Το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται στους νομικούς της πράξης αλλά και σε όλους όσους αντιμετωπίζουν στην καθημερινή δικαστική και διοικητική πρακτική νομικά ζητήματα που αφορούν στην προσωπική κατάσταση και ανακύπτουν κατά τη σύνταξη, μεταβολή, διόρθωση ή ακύρωση ληξιαρχικών πράξεων στις οποίες κυριαρχεί το στοιχείο αλλοδαπότητας.Τιμή: €30,00
ISBN/ISSN:978-960-445-456-3
Σελίδες:XXII + 288
Copyright:2009
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook