Εκδηλώσεις

Εκκλησιαστική περιουσία και Εθνικό Κτηματολόγιο

Νομοθετικές, θεωρητικές και νομολογιακές προϋποθέσεις ένταξης της ακίνητης περιουσίας των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Πρόλογος: Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β΄. Διεύθυνση Σειράς: Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος. [Σειρά: Βιβλιοθήκη Κτηματολογικού Δικαίου - τ. 8]


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Γ.

Το νομικό καθεστώς που διέπει σήμερα την εκκλησιαστική περιουσία, συγκροτείται από ένα σύνθετο πλέγμα διατάξεων δικαίου του ιδιωτικού, του δημόσιου κυρίως όμως του εκκλησιαστικού δικαίου. Σκοπός των ανωτέρω κανόνων δικαίου είναι η αναγνώριση και προστασία των εμπράγματων δικαιωμάτων των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, στο πλαίσιο του ισχύοντος Συντάγματος αλλά και της ΕΣΔΑ. Η έναρξη όμως της ισχύος της κτηματολογικής νομοθεσίας και η προϊούσα εφαρμογή του θεσμού του Εθνικού Κτηματολογίου (N. 2308/1995, «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου – Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές», Ν. 2664/1998, «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις και του Ν. 4409/2016) σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι γεγονός ότι δοκιμάζει τις αντοχές του υπάρχοντος νομικού status της εκκλησιαστικής περιουσίας, εν όψει των εξώδικων ή δικαστικών διαδικασιών που προβλέπονται για την αποκάθαρση και κατοχύρωση των συναφών εμπράγματων δικαιωμάτων. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η διερεύνηση των νομοθετικών, θεωρητικών και νομολογιακών προϋποθέσεων ένταξης της περιουσίας των χιλιάδων εκκλησιαστικών νομικών προσώπων όλης της ελληνικής επικράτειας στον ραγδαία εξελισσόμενο θεσμό του Εθνικού Κτηματολογίου.Τιμή: €42,00
ISBN/ISSN:978-960-568-725-0
Σελίδες:ΧΧΙΧ + 445
Copyright:2017
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook