Ναυτικό Δίκαιο - Γ' έκδοση

Πλήρως αναθεωρημένη έκδοση του συγγράμματος Ι. Ρόκα, Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Θεοχαρίδης Γιώργος Δ., Ρόκας Ιωάννης Κ.

Πρόκειται για μελέτη που πραγματεύεται συνοπτικά το ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο σε πλήρη έκταση.

Εκκινεί από την ένταξη του ναυτικού δικαίου εντός του καθ’όλου δικαιικού συστήματος και ακολουθεί η πραγμάτευση των εννόμων σχέσεων που δημιουργούνται από την εκμετάλλευση του πλοίου με ιδιαίτερη έμφαση στους θεσμούς της ναυτικής πίστης και του περιορισμού ευθύνης. Κατόπιν ακολουθεί ο πυρήνας της πραγματείας που είναι η ναύλωση σε ευρεία έννοια του πλοίου. Υιοθετείται η κλασική τριχοτόμηση που επιφυλάσσει ο Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, όπου υπάγονται η ναύλωση σε στενή έννοια, η θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων και η μεταφορά επιβάτη, ιδίως μετά την επίδραση που υπέστη από το ενωσιακό δίκαιο. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην κατ’ άρθρον ερμηνεία των Κανόνων Χάγης-Βίσμπυ, η οποία αποπειράται να εντάξει στην ελληνική έννομη τάξη το αγγλοσαξονικής προέλευσης κανονιστικό πλέγμα, λαμβανομένης υπόψη της ερμηνείας που επεφύλαξε η ελληνική νομολογία σ’αυτούς από το 1993 και εντεύθεν. Η μελέτη καταλήγει με τη συνοπτική σκιαγράφηση των θεσμών της κοινής αβαρίας και της επιθαλάσσιας αρωγής και διάσωσης.

Ο συνοπτικός τρόπος προσέγγισης καθιστά τη μελέτη απευθυντέα, τόσο σε πρακτικούς όσο και σε θεωρητικούς του ναυτικού δικαίου αλλά και στον Έλληνα δικαστή που “κατατρίβεται” με ναυτικές διαφορέςΤιμή: €38,00
ISBN/ISSN:978-960-568-330-6
Σελίδες:ΧΧΙΙ + 405
Copyright:2015
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook