Εκδηλώσεις

Διαδικαστικές πράξεις

Ζητήματα κύρους και εννόμων συνεπειών υπό το πρίσμα του εσωτερικού και του δικονομικού διεθνούς δικαίου


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Τσικρικάς Δημήτριος Α.

   Η μελέτη επικεντρώνεται στη λειτουργία και τις έννομες συνέπειες των διαδικαστικών πράξεων, καθώς και στις μορφές του ανισχύρου τους. Καταδεικνύεται η σημασία  των διαδικαστικών πράξεων για την έναρξη, την πρόοδο και την περάτωση της διαδικασίας τόσο της διαγνωστικής δίκης όσο και της αναγκαστικής εκτελέσεως, καθώς και για την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης δικαστικής προστασίας.

Η μελέτη κινείται κυρίως στον χώρο του εσωτερικού δικονομικού δικαίου, ερευνά, ωστόσο,  την προβληματική των διαδικαστικών πράξεων και υπό το πρίσμα του δικονομικού διεθνούς δικαίου και επιδιώκει την σύζευξη της δογματικής- συστηματικής έρευνας με τις ιδιαιτερότητες της επιλύσεως των διασυνοριακών διαφορών. 

Ειδικότερα, επιδιώκεται  η διακρίβωση των προϋποθέσεων της αναγνωρίσεως των εννόμων συνεπειών αλλοδαπών διαδικαστικών πράξεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων, καθώς και των διαδικαστικών πράξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως, όπως επίσης η διερεύνηση των αποτελεσμάτων τους ως προς την επίλυση διασυνοριακών διαφορών όχι μόνον εντός του ενιαίου ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου, αλλά και  εκτός  αυτού.Τιμή: €30,00
ISBN/ISSN:978-960-568-569-0
Σελίδες:XII + 245
Copyright:2017
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook