Οι περί ενστάσεως δεδικασμένου διατάξεις του 44ου βιβλίου των Πανδεκτών


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Τσαντίνης Σπυρίδων Κ.

Οι διατάξεις του 44ου Βιβλίου των Πανδεκτών αναφέρονται στην ένσταση δεδικασμένου. Ο Σ. Τσαντίνης παρουσιάζει μια σύγχρονη, κριτική και υπομνηματισμένη μετάφρασή τους, βασισμένη στην μοναδική μέχρι σήμερα μετάφραση στα ελληνικά του Η. Λιακοπούλου. Παρατίθενται επίσης και οι σχετικές διατάξεις των Βασιλικών και συσχετίζονται με τις αυτές των Πανδεκτών.

Η γνώση των διατάξεων αυτών δεν έχει μόνον ιστορικό ή «φιλολογικό» ενδιαφέρον, αλλά είναι χρήσιμη και για πολλούς άλλους λόγους. Ο κυριότερος είναι ότι οι ίδιοι οι ιστορικοί νομοθέτες του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας –και ιδίως ο Γεώργιος Ράμμος, εισηγητής του σχετικού κεφαλαίου– δήλωναν ότι ο Κώδικας, στις περισσότερες ρυθμίσεις του δεδικασμένου, δεν θα διαφοροποιείτο από αυτές που ήδη ίσχυαν βάσει της Πολιτικής Δικονομίας του 1834 και του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου. Αυτές οι διατάξεις διαμόρφωσαν σημαντικά την σύγχρονη περί δεδικασμένου αντίληψη, στην δε περιπτωσιολογία τους αναγνωρίζουμε πολλά από τα παραδείγματα βάσει των οποίων σκεπτόμαστε δικονομικά και σήμερα. Και το βιβλίο αυτό απαντά στο ερώτημα: ποιες ήταν αυτές οι διατάξεις και τι προέβλεπαν;Τιμή: €10,00
ISBN/ISSN:978-960-568-481-5
Σελίδες:ΧΙΙ + 57
Copyright:2016
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook