Ιατρική ευθύνη

Αστική - Ποινική - Πειθαρχική. ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΩΝ. Συνεργασία - Επιμέλεια: Δήμητρα Κ. Φράγκου, Δικηγόρος, ΜΔΣ Δημοκριτείου Παν/μίου


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Φράγκος Κωνσταντίνος Γ.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ολοκληρωμένη και διεξοδική προσέγγιση του ισχύοντος ελληνικού δικαίου και της πρόσφατης νομολογίας των ελληνικών πολιτικών-διοικητικών δικαστηρίων και των ποινικών δικαστηρίων, για την ιατρική αστική ευθύνη, αδικοπρακτική και ενδοσυμβατική, και για την ιατρική ποινική ευθύνη.

Με το βιβλίο αυτό επιχειρείται μια αναλυτική παρουσίαση των υποχρεώσεων που έχουν οι ιατροί γενικά, όλων των ειδικοτήτων, έναντι των ασθενών τους, από τον Κώδικα Ιατρικής ∆εοντολογίας και από την λοιπή ισχύουσα αστική και ποινική νομοθεσία· μια ανάλυση της ιατρικής ευθύνης, του ιατρικού σφάλματος, της ιατρικής αμέλειας και των συνεπειών, αστικών, ποινικών και πειθαρχικών, που επισύρονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με την πρόσφατη νομολογία των δικαστηρίων μας.

Περιέχει επαρκή ερμηνεία και νομολογία, με παράθεση περίληψης σκεπτικών ποινικών αποφάσεων, ιδία αποφάσεων του Αρείου Πάγου, με καταδίκη και με αθώωση ιατρών, όλων των ειδικοτήτων, σε όλα τα ποινικά αδικήματα που μπορεί άθελά του να διαπράξει ένας ιατρός κατά την άσκηση των ιατρικών καθηκόντων του, με ιατρική πράξη-ενέργεια ή και με ιατρική παράλειψη των υποχρεώσεών του. Επίσης παρατίθενται σχεδόν αυτούσιες, κατά το νομικό μέρος, οι πρόσφατες αποφάσεις Εφετείων, Αρείου Πάγου και ΣτΕ, που αφορούν σε δίκες αποζημιώσεων, όσο και σε ποινικές δίκες, σχεδόν το σύνολο των σχετικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου, της τελευταίας οκταετίας, για τα νομικά ζητήματα και τα ουσιαστικά ζητήματα που ανακύπτουν, κατά την εκτέλεση ιατρικών πράξεων και παραλείψεων και ιατρικών σφαλμάτων.
Περιέχει, στο τέλος, αυτούσιο και το νέο Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Τεύχ. Α’/287/28-11-2005), περί Κώδικα Ιατρικής ∆εοντολογίας (ΚΙ∆), το Ν. 3089/2002, το Ν. 3305/2005, το Ν. 3984/2011 και τα Π∆ 26/2008 και Π∆ 10/2016, που αφορούν την Ιατρική Υποβοήθηση Αναπαραγωγής και τη Λειτουργία Τράπεζας Κρυοσυντήρησης Σπέρματος, που αναλύουν γενικά τα καθήκοντα των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, για άμεση ενημέρωση των ιατρών μας.Τιμή: €68,00
ISBN/ISSN:978-960-568-744-1
Σελίδες:XΧIV + 873
Copyright:2018
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook