Συμβάσεις Ξενοδόχων - Ταξιδιωτικών πρακτόρων

Σύμβαση εγγυημένης κράτησης - Σύμβαση allotment


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Ρίζος Ευριπίδης Α.

Στο βιβλίο αυτό αναλύεται η, ελλιπώς ρυθμισμένη στο ελληνικό δίκαιο, ξενοδοχειακή σύμβαση και οι επιμέρους μορφές της, δηλαδή οι συμβάσεις μεταξύ ξενοδόχων και ταξιδιωτικών πρακτόρων με αντικείμενο την, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, παροχή καταλυμάτων σε ξενοδοχείο και συναφών ξενοδοχειακών υπηρεσιών σε πελάτες που υποδεικνύει ο ταξιδιωτικός πράκτορας στον ξενοδόχο. Στις συμβάσεις αυτές είτε συμφωνείται εξαρχής ορισμένος αριθμός καταλυμάτων και αντίστοιχο μίσθωμα που οφείλει ο πράκτορας (σύμβαση εγγυημένης κράτησης) είτε ένας αριθμός καταλυμάτων τίθεται στη διάθεση του πράκτορα, χωρίς να είναι βέβαιο εξαρχής ότι θα γίνει χρήση τους και αντίστοιχα ότι θα γεννηθεί οφειλή μισθώματος για αυτά (σύμβαση allotment).

Αναλύεται κάθε ζήτημα που ανακύπτει στο πλαίσιο των παραπάνω συμβάσεων, από το προσυμβατικό στάδιο, τη σύναψη και τη μορφολογία τους ως  την ανώμαλη εξέλιξη και τη λήξη τους, όπως επίσης δικονομικά ζητήματα και ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που συνδέονται με τις εν λόγω συμβάσεις. Επιχειρείται αναλυτική εξέταση της τυπολογίας τους και αναπτύσσονται πλήρως τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, τόσο σε περίπτωση ομαλής όσο και ανώμαλης εξέλιξης των συμβάσεων εγγυημένης κράτησης και allotment.Τιμή: €40,00
ISBN/ISSN:978-960-568-520-1
Σελίδες:ΧΧΙΙΙ + 393
Copyright:2016
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook