Εκδηλώσεις

Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Διεθνής εμπειρία και ελληνική εφαρμογή. Ερωτήματα που απαντώνται ανά Ενότητα - Χρήσιμα Υποδείγματα - Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Αντωνέλος Σπύρος, Πλέσσα Ελένη

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στο δικηγόρο, στον πολίτη και στον επιχειρηματία που θέλει να μάθει για τη διαμεσολάβηση ως τρόπο εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών (αστικών και εμπορικών) διαφορών. Επίσης, στο φοιτητή και στον εκπαιδευόμενοo διαμεσολαβητή που προσεγγίζει τη διαμεσολάβηση ως νέο γνωστικό αντικείμενο. Τέλος, στο διαπιστευμένο διαμεσολαβητή που επιθυμεί να γνωρίσει πώς εξελίσσεται διεθνώς η διαμεσολάβηση και ποια αλλοδαπά παραδείγματα θα επηρεάσουν ενδεχομένως την εφαρμογή του θεσμού και στην Ελλάδα.

Η διαμεσολάβηση (άρ. 2 του ν. 3898/2010) είναι μία απόρρητη διαρθρωμένη διαδικασία υποβοηθούμενης διαπραγμάτευσης. Σε αυτή τα εμπλεκόμενα μέρη σε μία ιδιωτική διαφορά, για την οποία ο νόμος δεν καθιστά υποχρεωτική την προσφυγή στα δικαστήρια, διαπραγματεύονται τη λύση της, παρουσία των δικηγόρων-νομικών παραστατών τους, με τη βοήθεια ουδέτερου εδικά εκπαιδευμένου τρίτου, του διαμεσολαβητή. Αυτός επιλέγεται από δημόσιο πίνακα διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η διαδικασία καταλήγει σε συμφωνία των μερών, η οποία, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, καθίσταται τίτλος εκτελεστός, δηλαδή διαθέτει αυξημένη δεσμευτική ισχύ.

Οι συγγραφείς, που είναι δικηγόροι - διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και διαπιστευμένοι εκπαιδευτές διαμεσολαβητών, με άμεσο, προσιτό αλλά και επιστημονικά τεκμηριωμένο λόγο, εκθέτουν τις θεωρητικές και τις πρακτικές πτυχές ενός θεσμού με παλαιές ρίζες και σύγχρονες εφαρμογές, ελληνικότητα και οικουμενικότητα και αξιόλογη διεθνώς συμβολή στη σύντομη επίλυση διαφορών και στην ενίσχυση της  κοινωνικής συνοχής και της επιχειρηματικότητας.

Για να γίνουν όλα αυτά κατανοητά, το βιβλίο ακολουθεί τρεις προσεγγίσεις:

• Μία ιστορική, με την αναδρομή της εμφάνισης και της εξέλιξης της διαμεσολάβησης στο χρόνο και στο χώρο,

• μία γεωγραφική, με την αξιοποίησή της από τον κοινοτικό νομοθέτη (κοινοτική οδηγία 2008/25/ΕΚ) και από αλλοδαπούς νομοθέτες (Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Καλιφόρνια των Η.Π.Α.) για την ταχύτερη επίλυση των διαφορών και για την αποσυμφόρηση της δικαστηριακής δικαιοσύνης.

• Και μία διαδικαστική προσέγγιση, με την ανάλυση, βήμα-βήμα, μίας διαδικασίας διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται να πραγματοποιείται στην Ελλάδα από τη σχετική νομοθεσία, με παραπομπές στις σχετικές διατάξεις του νόμου 3898/2010, του Κώδικα  Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών (Υ.Α. 109088/2010) και άλλων, ειδικότερων νομοθετημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο συνδυασμό των επάλληλων στοιχείων που ενυπάρχουν σε μία διαμεσολάβηση: του διαδικαστικού, του νομικού και του βιωματικού, δηλαδή της διαχείρισης των συναισθηματικών εναλλαγών των συμμετεχόντων σε όλα της τα στάδια.

Επίσης παρατίθενται υποδείγματα συμφωνητικών και άλλων σημαντικών εγγράφων που χρησιμοποιούνται για τη νόμιμη και αποτελεσματική τέλεση μίας διαμεσολάβησης.

Τέλος, προς εξυπηρέτηση της χρονικής διαθεσιμότητας κάθε αναγνώστη, περιλαμβάνονται δύο διαφορετικά ευρετήρια:

• Ένα κλασσικό ευρετήριο περιεχομένων και

• ένα χρηστικό ευρετήριο πρακτικών και θεωρητικών ερωτημάτων που απαντώνται ανά ενότητα αυτού, για την άμεση μελέτη όποιου από αυτά εκείνος επιθυμεί να διαβάσει μεμονωμένα.Τιμή: €25,00
ISBN/ISSN:978-960-568-096-1
Σελίδες:XXXI + 174
Copyright:2014
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook