Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ) - Φυσικά πρόσωπα

Διμηνιαίο Επιστημονικό Περιοδικό - Συνδρομή έτους


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό

Το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας.

 

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 5/2016:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Μ. Γκάνα: Ο δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς την επιμέτρηση του προστίμου, σ. 641

Θ. Σταυρόπουλος: Παρατηρητήριο τιμών Υγείας: Η εσφαλμένη λογική και τα προβλήματα, σ. 648

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

▶ ΔΕφΘεσ 1/2015: Επιβολή προστίμου από Δήμο για παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, σ. 669

▶ ΣτΕ 4411/2015: Παραδεκτό αναίρεσης επί ερμηνείας και εφαρμογής αόριστων νομικών εννοιών, σ. 680

▶  ΔΕφΑθ 1517/2015: Ανακοπή. Έννοια ανώτερης βίας. Πότε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθ. 139Α ΚΔΔ, σ. 683

▶  ΔΕφΑθ 401/2015, 1938/2015: Αυτεπάγγελτη ή μη, έρευνα ενεργητικής νομιμοποίησης, σ. 686-687

▶ ΔΕφΑθ 460/2016: Οι αξιώσεις προμηθεύτριας νοσοκομείου έναντι του Δημοσίου, λόγω της μειώσεως της ονομαστικής αξίας ομολόγων που έλαβε προς εξόφληση της σχετικής οφειλής της επιδιώκεται με ευθεία αγωγή, σ. 692

▶  ΔΠρΘεσ 887/2015: Διόρθωση απόφασης, ένδικα μέσα, σ. 705

▶  ΣτΕ 2937/2015: Το Πυροσβεστικό Σώμα αποτελεί πολιτική διοικητική υπηρεσία και οι κατέχοντες οργανικές θέσεις σ’ αυτό είναι μόνιμοι υπάλληλοι, απολαύοντες της προστασίας του άρθ. 103 § 4 Συντ., σ. 709

▶ ΟλΣτΕ 4308/2015: Όριο ηλικίας Πρύτανη ΑΕΙ (Παρατ. Αθ. Τσιρωνά), σ. 713

▶ ΣτΕ 1566/2016: Προσβολή πίνακα αποτελεσμάτων εξετάσεων διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστών (Παρατ. Ε. Πρεβεδούρου), σ. 721

▶ ΔΕφΑθ 106/2016: ΚΒΣ· πρόστιμο και αρχή αναλογικότητας (Παρατ. Κ. Παπανικολάου), σ. 736

▶  ΣτΕ 1282/2016 (7μ): Βεβαίωση απαίτησης κατά τον χρόνο αναστολής εκτέλεσης του τίτλου (Παρατ. Χρ. Δετσαρίδη), σ. 764

▶ ΔΕφΑθ 2144/2015: Εκχώρηση αξίωσης σε αποδοχές. Παραδεκτώς ασκεί κύρια παρέμβαση στο εφετείο ο εκδοχέας (Σημ. Ι. Κατρά), σ. 772

▶ ΔΕφΘεσ 147/2014: Σύμβαση προμήθειας· αναγραφή, από τον προμηθευτή, εσφαλμένης τιμής στην προσφορά του (Σημ. Κ. Σαμαρτζή), σ. 775

▶ ΔΕΕ C-187/15: Συνταξιοδοτικά δικαιώματα υπαλλήλου κράτους μέλους ο οποίος εγκατέλειψε τη δημόσια διοίκηση προκειμένου να αναλάβει απασχόληση σε άλλο κράτος μέλος (Παρατ. Ι. Πέρβου), σ. 790

--------------------------------------------

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

- Βασίλειος Ζαχαρόπουλος, Πρωτοδίκης ΔΔ

- Κλεοπάτρα Καλλικάκη, Εφέτης ΔΔ

- Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

- Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ΔΔ

- Μηνάς Μηναδάκης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

- Νικόλαος Οικονομίδης, Εφέτης ΔΔ

- Νικόλαος Πανταζής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

- Κωνσταντίνος Υφαντής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

- Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

- Χρήστος Δετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

- Ιωάννης Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας

- Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

- Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

- Ευγενία Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

- Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

- Κατερίνα Σαββαΐδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

- Αθανάσιος Τσιρωνάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

- Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

- Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

---------------------------------------------

Συνδρομές:Τιμή: €90,00
ISBN/ISSN:1109-2122-1
Σελίδες:166
Copyright:2016
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook