Πρακτική διοικητικών υποθέσεων Ι

Κώδικας διοικητικής διαδικασίας. Ν. 2690/1999, Αιτιολογική Έκθεση - Σχόλια, Κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, Κατ' άρθρο νομολογία, Υποδείγματα διοικητικών προσφυγών, Πίνακες προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων διοίκησης


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Ρηγόπουλος Νικόλαος Κ.

Ένας πρωτότυπος και χρηστικός οδηγός για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Το παρόν αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και στοχεύει να παράσχει τις λύσεις στον νομικό της πράξης και να δώσει τις ορθές κατευθύνσεις στα όργανα της Διοίκησης (Δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ) για τις σχέσεις της με τους διοικούμενους, σε έναν εύληπτο και χρηστικό τόμο.

Περιλαμβάνει το ισχύον κείμενο του ΚΔιοικΔ, την αιτιολογική έκθεση και τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεών του, τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους καθώς και υποδείγματα αιτήσεων θεραπείας, ιεραρχικών και ειδικών διοικητικών προσφυγών.

Στο έργο παρατίθενται οι κατά περίπτωση λύσεις που έχει δώσει η νομολογία στα ζητήματα που ανέκυψαν κατά τα δέκα περίπου χρόνια εφαρμογής του Κώδικα. Οι αποφάσεις είναι ταξινομημένες κατ’ άρθρο και παράγραφο του ΚΔοικΔ, με πίνακες λημμάτων/τίτλων που διευκολύνουν την αναζήτηση στα περιεχόμενα.

Σε ένα ιδιαίτερα χρήσιμο παράρτημα, τέλος, για πρώτη φορά παρατίθενται συγκεντρωμένες και κωδικοποιημένες οι ισχύουσες προθεσμίες για τις ενέργειες της Διοίκησης που εξαιρούνται των γενικών ρυθμίσεων του ΚΔιοικΔ.Τιμή: €75,00
ISBN/ISSN:978-960-445-555-3
Σελίδες:ΧΙΧ + 514
Copyright:2010
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook