Εκδηλώσεις


Σύγχρονη Νομοθεσία

Επιλέξτε μία υπο-κατηγορία:   

Ταξινόμηση κατά:
     Προβολή ανά σελίδα:  
Αποτελέσματα 21 - 40 Από 40
Εμπορική Νομοθεσία - 75 Νομοθετήματα
€42,00
Εμπορική Νομοθεσία - 75 Νομοθετήματα
• ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙOΠΡΑΞΙΕΣ • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ • ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Επιμέλεια: Βασίλης Γ. Αντωνόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ. Συνεργάσθηκαν: Δανάη Αντωνοπούλου, Μυρτώ Αντωνοπούλου. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-335-1
© 2016
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών
€12,00
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών
Φεβρουάριος 2016
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-391-7
© 2016
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Εμπορική Νομοθεσία - Νομοθετικό Συμπλήρωμα - Ιούνιος 2016
€12,00
Εμπορική Νομοθεσία - Νομοθετικό Συμπλήρωμα - Ιούνιος 2016
Επιμέλεια: Β. Αντωνόπουλος. Συνεργάστηκαν: Δ. Αντωνοπούλου, Μυρτώ Αντωνοπούλου. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-458-7
© 2016
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο - Βασική εμπορική νομοθεσία Ι
€6,00
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο - Βασική εμπορική νομοθεσία Ι
Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης, Ρήγας Γιοβανόπουλος. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 19]. Σεπτέμβριος 2016
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-499-0
© 2016
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ευρωπαϊκό Δίκαιο
€12,00
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Επιμέλεια: Ευγενία Ρ. Σαχπεκίδου. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 38]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-530-0
© 2016
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
€11,00
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Ιανουάριος 2017. Επιμέλεια: Ευάγγελος Βασιλακάκης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 39]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-538-6
© 2016
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δίκαιο τραπεζικού συστήματος - Βασική εμπορική νομοθεσία V
€14,00
Δίκαιο τραπεζικού συστήματος - Βασική εμπορική νομοθεσία V
Φεβρουάριος 2015. Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 23]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-238-5
© 2015
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων - Βασική εμπορική νομοθεσία VI
€11,00
Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων - Βασική εμπορική νομοθεσία VI
Φεβρουάριος 2015.Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 24]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-241-5
© 2015
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα
€14,00
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα
Ιανουάριος 2015. Επιμέλεια: Άρις Καζάκος, Δημήτριος Ζερδελής, Βικτωρία Δούκα. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 26]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-229-3
© 2015
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο - Βασικά Νομοθετήματα
€12,00
Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο - Βασικά Νομοθετήματα
Μάιος 2015. Επιμέλεια: Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 29]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-300-9
© 2015
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δίκαιο εμπορικών εταιριών - Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ
€11,00
Δίκαιο εμπορικών εταιριών - Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ
Μάιος 2015. Επιμέλεια: Π. Παπαδρόσου-Αρχανιωτάκη - Ν. Ελευθεριάδης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 20]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-313-9
© 2015
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Αξιόγραφα - Βασική εμπορική νομοθεσία ΧΙ
€7,00
Αξιόγραφα - Βασική εμπορική νομοθεσία ΧΙ
Επιμέλεια: Dr. Νικόλαος Ελευθεριάδης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 35]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-098-5
© 2014
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δίκαιο χερσαίας μεταφοράς - Βασική εμπορική νομοθεσία IX
€11,00
Δίκαιο χερσαίας μεταφοράς - Βασική εμπορική νομοθεσία IX
Επιμέλεια: Ελένη Γκολογκίνα-Οικονόμου - Μάιος 2012. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 28]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-445-837-0
© 2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ναυτικό δίκαιο - Βασική εμπορική νομοθεσία VIII
€12,00
Ναυτικό δίκαιο - Βασική εμπορική νομοθεσία VIII
Επιμέλεια: Ελένη Γκολογκίνα-Οικονόμου - Μάιος 2012. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 27]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-445-833-2
© 2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Κώδικας Συμβολαιογράφων
€10,00
Κώδικας Συμβολαιογράφων
Ιούνιος 2012. (Ν. 2830/2000). Επιμέλεια: Αγάπη Χρ. Νασίκα. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 7]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-445-869-1
© 2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010)
€25,00
Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010)
Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010). Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Π. Βατάλης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 17]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-445-649-9
© 2011
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Εκλογική νομοθεσία
€10,00
Εκλογική νομοθεσία
Εθνικές εκλογές 4 Οκτωβρίου 2009. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία]
Συγγραφέας: Εκδόσεις Σάκκουλα
ISBN/ISSN: 978-960-445-474-7
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων - Ν. 3463/2006
€15,00
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων - Ν. 3463/2006
Επιμέλεια: Κ. Π. Βατάλης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 12]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-445-276-7
© 2008
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Το Σύνταγμα της Ελλάδος
€7,00
Το Σύνταγμα της Ελλάδος
1975/1986/2001/2008. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 13]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-445-369-6
© 2008
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων
€12,00
Κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων
[Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 10]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-445-234-7
© 2007
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Αποτελέσματα 21 - 40 Από 40
Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook