Εκδηλώσεις

διαιτησία

 alt

 
1st International Arbitration Forum – Strategy and Tactics

 alt

 
ΠροσφορέςΕΡΝΟΜΑΚ - Ερμηνεία - Νομολογία Αστικού Κώδικα - 10τομη Ερμηνεία
Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα - 4η έκδοση, Συμπλήρωμα και 4 επιπλέον βιβλία Δωρεάν!
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.: Ν. 2696/1999) έκδοση 2009 & Συμπλήρωμα
Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων - Γ' έκδοση
Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου - Γ' έκδοση
Πρόσφατες κυκλοφορίες
Αδικαιολόγητος πλουτισμός στις τριμερείς σχέσεις, ιδίως του τραπεζικού δικαίου
Συγγραφέας: Βαλτούδης Αναστάσιος
Το ποιος πλουτίζει αδικαιολόγητα και σε βάρος ποιου και με ποιο περιεχόμενο ευθύνης, όταν σε μια περιουσιακή μετακίνηση εμπλέκονται τρία, τέσσερα ή και περισσότερα μέρη (όπως π.χ. στην τραπεζική εγγυητική επιστολή ή την ενέγγυα πίστωση, στην τραπεζική επιταγή ή στη συνδεδεμένη σύμβαση πίστωσης, στην εκχώρηση απαίτησης, απλή, εξασφαλιστική ή χρηματο...
Τιμή: €35,00
-


Evidence in Spanish and Greek procedural law
Editors: Professors Kalliopi Makridou - Georgios Diamantopoulos. [Series: Greek and Foreign Civil Procedural Systems - Vol. 4]
Συγγραφέας: García Enrique Vallines, Inchausti Fernando Gascón, Ασημακοπούλου Ευαγγελία Σ., Βεζυρτζή Αναστασία Ν., Δεληκωστόπουλος Ιωάννης Στ....
Essays from esteemed colleagues comparing the Spanish and Greek procedural law....
Τιμή: €24,00
-


Εισαγωγή στην επιστήμη του Δικαίου - Β' έκδοση
Συγγραφέας: Σταμάτης Κώστας, Τάκης Ανδρέας
Το εισαγωγικό αυτό βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες Νομικής, όπως και σε αναγνώστες που επιθυμούν να μυηθούν σε θεμελιώδους σημασίας ζητήματα της επιστήμης του δικαίου. Κατά κάποιον τρόπο εμπεριέχει την αλφαβήτα της νομικής επιστήμης. Αποβλέπει να εισαγάγει τον αναγνώστη σε πολύ βασικές έννοιες, με συστηματική έκθεσή τους....
Τιμή: €28,00
-


Εμπορικό δίκαιο - 3η έκδοση
Γενικό μέρος - Δίκαιο εμπορικών συμβάσεων
Συγγραφέας: Ψυχομάνης Σπυρίδων
Στη νέα  γ’ έκδοση (2018) του βιβλίου του καθηγητή Νομικής, Σπυρίδωνος Ψυχομάνη, με τον τίτλο «Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου-Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων», ο συγγραφέας, στο μεν πρώτο μέρος του ασχολείται με τις έννοιες και διακρίσεις των εμπορικών πράξεων και των εμπόρων και με τις συνέπειες, επίσης, που προβλέπει ο νόμος για την εμπορικότητα τ...
Τιμή: €42,00
-


Η αστική ιατρική ευθύνη στην αναίτια καισαρική τομή
και τον εν γένει επεμβατικό τοκετό
Συγγραφέας: Παπαχρίστου Αλεξάνδρα Δ.
Αδιαμφισβήτητα, είναι παράνομο, ανήθικο και, εν γένει, κατακριτέο το να υποβληθεί κάποιος σε ένα επώδυνο και σοβαρό χειρουργείο, ων απολύτως υγιής. Ωστόσο, η επικράτηση της καισαρικής τομής έναντι του φυσιολογικού τοκετού αποτελεί πλέον μία δυσάρεστη πραγματικότητα στην Ελλάδα. Μία εντελώς φυσική πράξη έχει αναχθεί σε απαραίτητα χειρουργική, με συν...
Τιμή: €24,00
-


Φορολογικός Πολυκώδικας - 20 Νομοθετήματα
Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Δρ. Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Κάτοχος Μεταδιδακτορικού Δημοσιονομικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Θ. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Την παρούσα Δ΄ έκδοση επέβαλαν κατά κύριο λόγο οι φορολογικές δεσμεύσεις που έλαβε η Ελλάδα έναντι των θεσμών στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης για την εφαρμογή του Τρίτου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής (Γ΄ Μνημονίου). Ειδικότερα, στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που επήλθαν στις διατάξεις του Φο...
Τιμή: €36,00
-


Η κατασκοπεία στο Διεθνές Δίκαιο
Πρόλογος: Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Επιμέλεια Σειράς: Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης. [Σειρά: Διεθνών Σπουδών - τ. 6]
Συγγραφέας: Βασιλειάδης Παναγιώτης
Πώς ορίζεται η κατασκοπεία; Ποια είναι η θέση του κατασκόπου στο διεθνές δίκαιο και ποιος ο ρόλος του διαχρονικά στις διεθνείς σχέσεις; Ποιοι είναι οι νομικοί, στρατηγικοί και ηθικοί προβληματισμοί γύρω από τη δράση των υπηρεσιών πληροφοριών και τις διάφορες μεθόδους συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιούν; Το παρόν έργο επιχειρεί να απαντήσει σε αυτ...
Τιμή: €34,00
-


Δημόσιες Συμβάσεις - Ν. 4412/2016 - Ερμηνεία κατ' άρθρο
Σχετικές διατάξεις – Νομολογία. Τόμος Ι: Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων βιβλίου Ι - Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. - Δικαστική προστασία στο προσυμβατικό στάδιο
Συγγραφέας: Βλάχου Ευαγγελία Γ., Ράικος Δημήτριος Γ., Σαββίδη Ευανθία Κ.
Σκοπός του παρόντος εγχειρήµατος είναι η δηµιουργία ενός εύχρηστου και εύληπτου ερµηνευτικού εργαλείου, το οποίο θα περιέχει σαφή έκθεση του νοήµατος κάθε διάταξης των βασικών νοµοθετηµάτων, συµπεριλαµβάνοντας και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις (π.δ/τα, Κ.Υ.Α., Υ.Α. κ.λπ.), όπου αυτό απαιτείται, µε αναφορά στη νοµολογία, τη θεωρία, και τις διο...
Τιμή: €125,00
-


Γενική θεωρία θεμελιωδών δικαιωμάτων
Όψεις της πολυεπίπεδης προστασίας στον ευρωπαϊκό χώρο. Πρόλογος Βασιλείου Σκουρή. [Σειρά: Human Rights - Menschenrechte | Droits de l’ Homme | Ανθρώπινα Δικαιώματα τ. 13]
Συγγραφέας: Ηλιοπούλου-Στράγγα Τζούλια
Το βιβλίο της ομότιμης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής Αθηνών Τζούλιας Ηλιοπούλου-Στράγγα «Γενική θεωρία θεμελιωδών δικαιωμάτων - ΄Οψεις της πολυεπίπεδης προστασίας στον ευρωπαϊκό χώρο» έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία και να φέρει τον έλληνα νομικό –φοιτητή, δικαστή και δικηγόρο– πιο κοντά στο ευρωπαϊκό νομικό γίγνεσθαι, χωρίς...
Τιμή: €64,00
-


Δικαιώματα του Ανθρώπου - (Συνδρομή έτους φυσικά πρόσωπα)
Τριμηνιαία επιθεώρηση Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων
Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό
Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2018: Τεύχος θεματικό: Η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία. Η μη έκδοση των Τούρκων αξιωματικών Ι. Μελέτες           ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ, Το ίδιον της δέουσας διαδικασίας. Η αναζήτηση εκατέρωθεν του Ατλαντικού. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, Η υπόδειξη ειδικών μέτρων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την εκ...
Τιμή: €75,00
-


Διαταγή πληρωμής - Συμπλήρωμα Β' έκδοσης
Δικονομική προσαρμογή ΚΠολΔ 614-636 μετά το ν. 4335/2015
Συγγραφέας: Παπαδάκης Χαράλαμπος Δ.
Με το ν. 4335/2015 ο ΚΠολΔ τροποποιήθηκε σημαντικά με στόχο την επιτάχυνση επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Ο θεσμός της διαταγής πληρωμής που αποβλέπει ακριβώς στην ταχεία επίλυση των διαφορών δεν εξαιρέθηκε βέβαια από τον άνω στόχο. Σκοπός του ανά χείρας έργου είναι η προσαρμογή του θεσμού, όπως έχει καταγραφεί στο βασικό έργο (: Διαταγή πληρωμή...
Τιμή: €18,00
-


Επίκαιρα ζητήματα κατάσχεσης  τραπεζικών λογαριασμών κατά το εθνικό και κοινοτικό  δικονομικό δίκαιο
Διεύθυνση Σειράς: Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Νικόλαος Θ. Νίκας. [Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ. τ. 10.]
Συγγραφέας: Κόντης Γεώργιος
Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται επίλεκτα ζητήματα κατασχέσεων, οι οποίες επιβάλλονται εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων και αφορούν σε χρηματικές απαιτήσεις, οι οποίες απορρέουν από την τήρηση τραπεζικών λογαριασμών. Τα ζητήματα αυτά προκύπτουν, κατά κανόνα, από την καθημερινή νομική πρακτική και ενδέχεται να απασχολήσουν κάθε νομικό, ο οποίος ασχολεί...
Τιμή: €24,00
-


Η διαιτησία υπό το φως της ευρωπαϊκής επιρροής  στο δικονομικό δίκαιο
Διεύθυνση Σειράς: Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Νικόλαος Θ. Νίκας. [Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ. τ. 11.]
Συγγραφέας: Βουλγαράκης Κωνσταντίνος Δ.
Το πλέγμα των κανόνων που διέπει τη διαιτησία αποτελείται κατά κύριο λόγο από κανόνες δικονομικής φύσης που συναντώνται στα εκάστοτε εθνικά δίκαια και τις διμερείς/πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές έννομες τάξεις μέσω των μηχανισμών του δημοσίου διεθνούς δικαίου. Όσο όμως εξελίσσεται η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τα εθνικά...
Τιμή: €35,00
-


Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων (Ελληνικός και Ευρωπαϊκός)
Ιούνιος 2018. Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Π. Βατάλης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 32]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Ο παρών τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει (α) το κείμενο του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α΄ 208), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6.11.2013), με το άρθρο 49 του Ν. 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015), με το άρθρο 60 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 37/7.3.2016), με το άρθρο 26 του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016) και μ...
Τιμή: €14,00
-


 
Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook